English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Korona Virüs Salgını Bağlamında Yerel Halkın Turistlere Yönelik Tutumları: Çanakkale Örneği
(Attitudes of Local People Towards Tourists as Part of the Coronavirus Pandemic: The Case of Çanakkale )

Yazar : Mutlu Can   - Berna Koçhan - Duygu Nedret Çetin - Erol Duran  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 90-98


Özet
2019 yılının son aylarında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) küreselleşmenin kaçınılmaz etkilerinden biri olan seyahatlerin artması ile birlikte kısa bir süre içerisinde birden fazla ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan küresel salgın hastalık ilan edilmiştir. Korona virüsün küresel salgın hastalık ilan edilmesiyle birlikte insanlarda stres, bunaltı, gerginlik, kaygı ve korku gibi bir takım psikolojik tepkimeler görülmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra korona virüs salgının yoğun olarak yaşandığı bölgelerin imajı büyük oranda zedelenmiştir. Günümüzde özellikle salgının az görüldüğü destinasyonlarda yaşayan insanlar arasında bu bölgelerden seyahat eden turistlere yönelik azalan güven ve artan endişe gibi sorunların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu çalışma korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına bağlı olarak Çanakkale’de yaşayan yerel halkın turistlere yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada farklı demografik özelliklere sahip yerel halktan oluşan katılımcılar ile nitel araştırma yöntemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirmeye tabii tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Korona Virüs, Yerel Halk, Tutum, Çanakkale.

Abstract
The coronavirus (Covid-19), which emerged in Wuhan, China's Hubei province during the last months of 2019, has been spread in a short time with increased travel, which is one of the inevitable effects of globalization, and this global epidemic has been declared as a pandemic by the World Health Organization. Several psychological reactions such as stress, anxiety, tension, worry and fear have begun to be seen on people with the declaration of the coronavirus as a global epidemic. Beside this, the image of the regions where the coronavirus epidemic was intense has been greatly damaged. Nowadays, inevitable problems are occurring, such as a decrease of trust and an increase of anxiety—especially for the people living in destinations where the epidemic is less common to the tourists traveling from these regions. This study aims to examine the attitudes of the local people living in Çanakkale towards tourists due to the coronavirus (Covid-19) pandemic. According to this purpose, a semi-structured interview, which is widely used in qualitative research methods, was employed with participating local people of different demographic characteristics. The data obtained were subject to content analysis.

Keywords
Coronavirus, Local People, Attitude, Çanakkale

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri