English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turizm Sektöründe İstihdam Edilen Personelin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği
(An Evaluation on the Problems of the Employed Personnel in the Tourism Sector: The Case of Kahramanmaraş )

Yazar : Fatma Eban  - Meryem Samırkaş Komşu  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 1-17


Özet
Bu araştırmanın amacı, son yıllarda kış turizmi bağlamında büyük ilgi gören Kahramanmaraş ilinde turizm sektöründe istihdam edilen personelin çalışma koşullarını ve iş hayatında karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Bu amaçla 10 Ağustos-10 Eylül 2020 tarihleri arasında amaçlı- kasti örneklem tekniğiyle sektörel deneyimi olan 15 kişiden yüz-yüze ve telefon aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, çalışanların iş hayatında karşılaştıkları sorunların başında müşteriye yönelik şikâyetler yer alırken, ücretlerin düşük olması, mesai ücretlerinin ödenmemesi, haftalık izin sıkıntısı, iş dağılımında adaletsizlik, iş yükünün fazlalığı, vb. faktörlerde belirtilmiştir. Araştırmada çalışanların turizm sektöründe çalışmayı tercih etme nedenleri incelendiğinde, en önemli faktörün turizm alanında alınan eğitim olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışanların büyük çoğunluğunun işletmelerinin ücret politikasından memnun olmadığı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına ilişkin olumsuz görüşlere sahip oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm Sektörü, İstihdam, Turizm Sektöründe İstihdam, Çalışan Sorunları

Abstract
The aim of this research is to determine the working conditions and problems faced by personnel employed in the tourism sector in Kahramanmaraş, which has attracted great attention in the context of winter tourism in recent years. For this purpose, data were collected from face-to-face and phone conversations with 15 people with industry experience using a purposeful sampling technique between August 10 and September 10, 2020. Descriptive analysis and content analysis were used together in the analysis of the research data. According to the results, complaints against the customers are the main problems faced by employees in business life, while low wages, non-payment of overtime wages, weekly leave problems, unfair job distribution, excessive workload, etc. are also specified factors. When the reasons that employees chose to work in the tourism sector were examined, it was revealed that the most important factor was the education received in the field of tourism. In addition, it has been understood that the majority of the employees are not satisfied with the wage policy of their businesses, and they have negative opinions about healthy and safe working conditions.

Keywords
Tourism Sector, Employment, Employment in the Tourism Sector, Problems of Employees

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri