English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Trenin Hiç Uğramadığı Dalaman Tren Garı’nın Turizm Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Dalaman Train Station, where the Train Never Stops, in Terms of Tourism )

Yazar : Kadir Baysal   - Melahat Yıldırım Saçılık  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 145-155


Özet
Bir kültürün tüm alt bileşenleri ile birlikte gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel sürdürülebilirliğin ön koşuludur. Bu koşulu sağlayan unsurlardan biri, döneminin yaşam tarzını, düşüncesini ve kültürel yapısını yansıtan mimari yapılardır. Mimari yapılar, literatürde mimari miras olarak nitelendirilmektedir. 1908 yılında Mısır Hidivi, aynı tarihlerde başlamak üzere Mısır’a bir tren istasyonu ve Dalaman’a bir av köşkü inşa ettirmek için Fransız mimarlara iki proje çizdirmiştir. Projelere ait malzemelerin bulunduğu gemilerin rotaları şaşırması sonucu, Mısır’a gitmesi gereken tren İstasyonu projesi Dalaman’a, av köşkü projesi ise Mısır’a gitmiş bulunmaktadır. Bu çalışma, Dalaman Tren Garı’nın turistik ürüne dönüştürülmesi üzerine şekillenmektedir. Çalışmada Dalaman’da binanın turizme açılması için gereken çevre koşullarının var olup olmadığı ve aynı zamanda böyle bir girişimin gerçekleşmesi sonucunda destinasyona katkıların neler olabileceğinin ortaya çıkarılmasıdır. Nitel araştırma yöntemi ve örnek olay deseni çerçevesinde ele alınan bu araştırmada doküman analizi ve işletme yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. İncelemeler sonucunda bugün Dalaman Tren Garı, trenin hiç uğramadığı gar olarak tarihte yerini almış ve etrafında bulunan alanda tarım üretimi yapıldığı görülmüştür. İşletmenin Dalaman hava limanına yakın olması, turistik ürün olarak değerlendirilmesinin en önemli gerekçelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Girişimcilik, Kültürel Miras, Dalaman Tren Garı.

Abstract
Establishing a business to produce goods and services by making use of opportunities within the framework of environmental factors is known as the basic definition of entrepreneurship. The important factor in entrepreneurship is choosing the right place. This situation, which is the rationale for the sustainable initiative, is considered as a profitable investment in micro and macro terms. The investment of Dalaman Train Station, which was made thanks to its fertile lands, is a failed enterprise in history. The Khedive of Egypt of the period had French architects draw two projects for a train station in Egypt and a hunting lodge in Dalaman, starting with the same dates. The two ships with materials for the two projects lost their routes. The Train Station project, which should go to Egypt, went to Dalaman, and the Hunting Lodge project went to Egypt. This study is shaped on what entrepreneurial purpose Dalaman Train Station is used for over time. In the study, it is to find out whether the environmental conditions required for the opening of the building to tourism in Dalaman and also what the contributions to the destination can be as a result of such an initiative. In this study, which was handled within the framework of qualitative research method and case study pattern, the data obtained from the document analysis and the interviews with the company officials were evaluated. As a result of the investigations, today Dalaman Train Station has taken its place in history as the station where the train never stops and agricultural production is carried out in the area around it. As a result of bringing this business to tourism, a great contribution will be provided to the development of Dalaman with the airport located nearby.

Keywords
Tourism, Entrepreneurship, Culturinal Heritage, Dalaman Train Station

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri