English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının Kriz Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Açılarından Ele Alınması
(Considering the Safe Tourism Certification Program in terms of Crisis Management and Sustainability )

Yazar : Bekir Eşitti   - Cemile Özdemir  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 76-89


Özet
Kriz yönetimi, beklenmedik bir şekilde meydana gelen sorunları önlemek veya meydana gelebilecek sorunlar için gerekli önlemleri almak ve uygulamak amacıyla gelişen bir kavramdır. Turizmde sürdürülebilirlik ise, bölge üzerinde ekonomik verimliliğin oluşmasına ve kültürel bütünlüğün korunmasına katkı sağlamaktadır. Korona Virüs (Covid-19) Pandemisi döneminde öne çıkan güvenli turizm sertifikasyon programı ise, Türkiye’de konaklayan yerli ve yabancı turistlerin ulaşımları, konaklamaları aynı zamanda tesis çalışanlarının da sağlık durumlarına yönelik tedbirleri içermektedir. Bu çalışma, Mayıs-Haziran 2020 döneminde Çanakkale ilinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Çanakkale ilinde güvenli turizm sertifikasyon programına sahip olan konaklama tesislerinin güvenli turizm sertifikasyon programı kapsamında kriz yönetimine ve sürdürülebilirliğe yönelik tutumlarını ele almak ve belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış soru formu (anket) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada katılımcılara 300 anket formu gönderilmiş ve çalışmaya 260 çalışan geri dönüş yaparak katılım göstermiştir. Çalışmanın sonucunda, güvenli turizm sertifikasyon programına sahip olan tesislerde çalışanların kendilerini daha güvende hissettikleri aynı zamanda tesiste konaklayan yerli ve yabancı turistlerin konaklamalarını daha güvenli bir biçimde gerçekleştirdiklerini algıladıkları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu işletmelerin kriz yönetiminde başarılı oldukları söylenebilir. Bu açıdan, gündemde olan Covid-19 Pandemisi gibi kriz dönemlerinde, konaklama tesislerinin güvenli turizm sertifikasına sahip olmaları, çalışanlara ve tesiste konaklayan turistlere güven verme konusunda son derece önem teşkil etmekte olduğu sonucu çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler
Güvenli Sertifikasyon Programı, Kriz Yönetimi, Sürdürülebilirlik

Abstract
Crisis management is a concept that develops in order to prevent unexpected problems or to take and implement the necessary measures for problems that may occur. Sustainability in tourism, on the other hand, contributes to the formation of economic efficiency and the preservation of cultural integrity in the region. The safe tourism certification program, which stood out during the Corona Virus (Covid-19) Pandemic, which contains domestic and foreign tourists staying in Turkey, their transportation, accommodations and measures for the health of the hotel employees. This study conducted during May-June 2020 in Çanakkale province. In this context, the aim of this study is to address and determine the attitudes of accommodation facilities that have a safe tourism certification program in Çanakkale towards crisis management and sustainability within the scope of the Safe Tourism Certification Program. The structured questionnaire (survey) method, one of the quantitative research methods, was used in the study. 300 questionnaires were sent to the participants and 260 employees participated in the study. As a result of the study, it was revealed that employees in facilities that have a Safe Tourism Certification Program feel more secure and perceive that local and foreign tourists staying at the facility are more safer. In this context, it can be said that these enterprises are successful in crisis management. In this respect, it can be concluded that during crisis periods such as the Covid-19 Pandemic, which is on the agenda, it is extremely important for the employees and tourists staying at the facility to have safe tourism certification.

Keywords
Crisis Management, Sustainability, Safe Certification Program

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri