English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Tuzlu Balık ve Ayran Aşının Van İlinin Gastronomi Turizmindeki Yeri
(The Place of Salty Fish and Buttermilk Soup (Ayran Aşı) in Gastronomy Tourism of Van Province )

Yazar : Mehmet Bozkoyun   - İrfan Baytar  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 41-58


Özet
Yiyecek ve içecek kültürü ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği gibi aynı ülke içerisinde bölgeden bölgeye de değişiklik gösterebilmektedir. Yöresel yiyecekler yeterince tanıtılmadıkları (en önemli tanıtım turizm sayesinde olmaktadır) takdirde tüketildikleri dar alanların sınırlarını aşamamanın yanı sıra zamanla yok olma tehlikesi ile yüz yüze gelebilmektedir. Bu yiyecekler turizmde yerel kültür mirası olma özelliklerini korudukları gibi evrensel bir boyut da kazanabilmektedirler. Bununla birlikte yöresel yiyecekler, destinasyonun tanıtımını yapmakla birlikte ekonomik anlamda da destinasyona katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı Van ilinde somut olmayan kültürel miras kapsamına giren tuzlu balık ve ayran aşının hazırlanış ve sunuş aşamalarını belirlemekle birlikte, yörenin kültürünün tanıtımına ve bu yöresel yiyeceklerin turizm amaçlı kullanılmasıyla yöreye sağlayacağı katkının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırmada, gözlem ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Gözlemler tuzlu balık satışı yapan işletmeler ve tüketim amacı ile bu işle uğraşan ailelerle gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte adı geçen yiyecekleri yapan işletmeler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilisi olan kişilerle ve yörenin kültürüne hâkim olan yaşlılarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Van ilinin yemek kültüründe bu yiyeceklerin önemli bir yerinin olduğu ancak araştırmada sonuç olarak tuzlu balık ve ayran aşının tanıtımının yetersiz olduğu ve turizmde yeterince değerlendirilmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Miras, Tuzlu Balık, Ayran Aşı

Abstract
Food and beverage culture varies from country to country, as well as from region to region within the same country. If the local foods are not promoted enough (the most important promotion is through tourism), they can face the danger of extinction over time as well as overcoming the limits of the narrow areas where they are consumed. While these foods preserve their characteristics of being local cultural heritage in tourism, they can also gain a universal dimension. In addition to this, local foods contribute to the destination economically as well as promoting the destination. In this context, the purpose of the research is to determine the preparation and presentation stages of the salty fish and buttermilk soup (ayran aşı) which are included in the intangible cultural heritage in Van province, and to determine the contribution of the local culture to the region and the use of these local foods for tourism purposes. In the research, observation and interview method was used. Observations were made with businesses that sell salty fish and with families engaged in this business for consumption purposes. In addition, face-to-face interviews were conducted with the people who are directly or indirectly related to the businesses that make the mentioned food and with the elderly people who are dominant in the culture of the region. It has been observed that these foods have an important place in the food culture of Van province, but as a result of the research, the introduction of salty fish and buttermilk soup (ayran aşı) is insufficient, and it is underresearched in tourism studies.

Keywords
Cultural Heritage, Salty Fish, Buttermilk Soup (Ayran Aşı)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri