English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının Kriz Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Açılarından Ele Alınması
Kriz yönetimi, beklenmedik bir şekilde meydana gelen sorunları önlemek veya meydana gelebilecek sorunlar için gerekli önlemleri almak ve uygulamak amacıyla gelişen bir kavramdır. Turizmde sürdürülebilirlik ise, bölge üzerinde ekonomik verimliliğin oluşmasına ve kültürel bütünlüğün korunmasına katkı sağlamaktadır. Korona Virüs (Covid-19) Pandemisi döneminde öne çıkan güvenli turizm sertifikasyon programı ise, Türkiye’de konaklayan yerli ve yabancı turistlerin ulaşımları, konaklamaları aynı zamanda tesis çalışanlarının da sağlık durumlarına yönelik tedbirleri içermektedir. Bu çalışma, Mayıs-Haziran 2020 döneminde Çanakkale ilinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Çanakkale ilinde güvenli turizm sertifikasyon programına sahip olan konaklama tesislerinin güvenli turizm sertifikasyon programı kapsamında kriz yönetimine ve sürdürülebilirliğe yönelik tutumlarını ele almak ve belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış soru formu (anket) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada katılımcılara 300 anket formu gönderilmiş ve çalışmaya 260 çalışan geri dönüş yaparak katılım göstermiştir. Çalışmanın sonucunda, güvenli turizm sertifikasyon programına sahip olan tesislerde çalışanların kendilerini daha güvende hissettikleri aynı zamanda tesiste konaklayan yerli ve yabancı turistlerin konaklamalarını daha güvenli bir biçimde gerçekleştirdiklerini algıladıkları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu işletmelerin kriz yönetiminde başarılı oldukları söylenebilir. Bu açıdan, gündemde olan Covid-19 Pandemisi gibi kriz dönemlerinde, konaklama tesislerinin güvenli turizm sertifikasına sahip olmaları, çalışanlara ve tesiste konaklayan turistlere güven verme konusunda son derece önem teşkil etmekte olduğu sonucu çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler
Güvenli Sertifikasyon Programı, Kriz Yönetimi, Sürdürülebilirlik

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri