English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

12-3 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDeniz Erdoğan - Oya Özkanlı  
Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölgesel Etkisinin Halk Tarafından Algılanması: Kaz Tiridi Örneği Ss, 440-454
Perception of the Regional Influence of Geographical Marked Products by The Locals: An Example of “Kaz Tiridi”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakkı Çılgınoğlu - Muharrem Avcı - Ülkü Çılgınoğlu  
Sürdürülebilir Gastronomi Açısından Dikey Tarımın Önemi Ss, 455-467
The Importance of Vertical Agriculture for Sustainable Gastronomy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1280
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Yurt - Büşra Nur Şentürk  
İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin İşletmelerin Stratejik Çevikliğine Etkisi Ss, 468-485
Impact of Business Continuity Management System on Strategic Agility of Enterprises
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kader Gülsever - Mutlu Kaya  
UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye: Instagram Fotoğrafları Üzerine Bir Karma Yöntem Araştırması Ss, 486-508
Turkey in UNESCO World Heritage List: A Mixed Method Research on Instagram Photos
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük - Büşra Yıldız  
Türk TV Dizileri Üzerine Alımlama Analizi: “Medcezir” Dizisi Ss, 509-520
Reception Analysis on Turkish TV Series: “Medcezir” Series
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine Dilber  
Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesinde Muhafaza Edilen 1903 Envanter Numaralı Kur’ân-ı Kerîmin Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi Ss, 521-540
Examination of the Qur'an with Inventory Number 1903, which is Conserved in the Kastamonu Manuscript Library, in terms of the Art of Illumination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Miraç İlyas Kıvanç - Gökalp Nuri Selçuk  
Destinasyon Çekim Unsuru Olarak Yöresel Mutfak ve Bayburt Mutfağı Örneği Ss, 541-559
Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kartal - Hatice Tozun  
Osmanlı Deri Cilt Sanatı ve Sahtiyan-Meşin Kullanımı Ss, 560-572
Ottoman Leather Bookbinding Art and the usage of Sahtiyan-Mesin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semiha İsmailoğlu - Firdevs Kulak Torun  
Bir Kültürel Mirasın Serüveni: Erzurum Feyzullah Efendi Konağı Ss, 573-584
The Adventure of a Cultural Heritage: Erzurum Feyzullah Efendi Mansion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abbiha Waqar - Çetin Bektaş  
Otel İşletmelerinde Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Bir Araştırma Ss, 585-596
A Research on Effective Human Resource Management in Hotel Operations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nur Uslu - Hüseyin Avni Kırmacı - Yurdanur Yumuk  
Nogay Türklerinin Özel Günlerdeki Yeme İçme Alışkanlıkları Ss, 597-613
Eating and Drinking Customs of Nogai Turks on Special Days
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut Yılmaz - Mustafa İnce  
Rousseau’nun Kamuoyu Yaklaşımı Bağlamında, Medyanın ‘Kamu Vicdanı’nı Harekete Geçirme İşlevi Üzerine Bir Araştırma Ss, 614-630
A Study on the Function of the Media to Activate the 'Public Conscience' in the Context of Rousseau's Public Opinion Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol Duran - Bahattin Hamarat - Recep Özmen  
Yiyecekte Yenilik Korkusunun Sosyo-Kültürel Uyum ve Mesleki Tatmin Üzerine Etkisi: Turizm Lisans Öğrencileri Örneği Ss, 631-644
Effects of Food Neophobia on Socio-Cultural Adaptation and Occupational Satisfaction: The Sample of Tourism Undergraduate Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Acar - Turan Okul  
TUREB 2020 Kış Uygulama Gezisine Katılan Turist Rehberi Adaylarının Memnuniyet Durumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Odak Grup Çalışması Ss, 645-668
A Focus Group Discussion Aiming to Determine Tourist Guide Candidates' Satisfaction with 2020-Field Trip Organized by the Union of Turkish Tourist Guides Chamber
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri Dağı - Oya Minez  
Türklerde Ölüm ve Yemek Ritüelleri Ss, 669-677
Death and Food Rituals in Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri