English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

S3 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKübra Yazıcı - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Türkiye’de Geçmişten Günümüze Ekoturizm ve Bilimsel Farkındalığı Ss, 1-10
Ecotourism in Turkey from Past to Present and the Scientific Awareness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Ateşoğlu - İsmail Sevimler  
Uzaktan Algılama Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Potansiyel Doğal Alan Haritalanması (Karabük İli Örneği) Ss, 11-28
Mapping of Naturalness Using AHP and GIS, the Case of Karabük, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Gökdeniz - Yakup Dinç  
Turizm Sektöründe Yeşil Pazarlama: Eko Oteller ve Ekolojik Uygulamalar Ss, 29-39
Green Marketing in Tourism Sector: Eco Hotels and Ecological Practices
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Karaçar - Gül Erkol Bayram - Ali Turan Bayram  
Turizm Rehberliğinde Ekoturizm Bilincinin Önemi Ss, 40-50
The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Türker - Oğuz Diker - F. Behzat Kaya  
Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi Faaliyetleri Çerçevesinde İncelenmesi Ss, 51-58
Examination of Ethnobothanic Diversity of Eskişehir in the context of Ecogastronomic Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Duyar - Seyfettin Kiniş  
Bolu Aladağ Yaylacılarının Ekoturizme Yaklaşımı Ss, 59-70
Approaches of the Transhumant in Bolu-Aladağ to Ecotourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss442
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Esra Bölükbaşı Ertürk  
Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi: Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri Ss, 71-83
Evaluation of the Concept of Ecomuseum within the Context of Tourism Potential: The Cases of Safranbolu, Yörükköy, Bulak and Yazıköy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz Sarı Nayim  
Doğal Bitki Örtüsünden Elde Edilen Yöresel Yiyecekler ve Ekoturizm, Bartın Örneği Ss, 84-96
Local Food Made from Natural Plants and Ecotourism, Bartın Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih Öztürk - Ercan Gökyer - Şahin Palta  
Kıyı Bölgelerinde Arazi Kullanımı ile Haliç ve Plajlarda Çevresel Etkiler: Tekkeönü Nehir Havzası ve Hisar-Ovatekkeönü Plajları (Bartın, Türkiye) Örneği Ss, 97-104
Land Use in the Coastal Zones with Environmental Impacts on the Estuary and Beaches: Case Study of Tekkeönü River Basin and Hisar-Ovatekkeönü Beaches of Bartın, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Doğan - Destan Seçme - Afşar Karakaoç - Atila Gül  
Davraz Dağı Kayak Merkezinin Ekoturizm Değerleri ve Eylem Planı Ss, 105-121
Action Plan and Ecotourism Values of the Davraz Mountain Ski Center
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet Gökkaya - Ayşegül Acar - Mustafa Yıldırım  
Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili Ss, 122-130
Bibliometric Profile of Postgraduate Theses on Ecotourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Yazıcı - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Kırsal Turizm ve Ekoturizm Potansiyeli ve SWOT Analizi: Başkale (Van) ve Yakın Çevresi Örneği Ss, 131-144
Potential of Rural Tourism and Ecotourism and SWOT Analysis: Case of Başkale (Van, Turkey) and Its Surroundings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze İçlek - Atila Gül - Kübra Metin  
Ayazin Örenyeri’nin Eko turizm Açısından Değerlendirilmesi Ss, 145-159
Evaluation of Ayazini Ruins in Terms of Ecotourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu Çınar Umdu - Sevgi Öztürk - Yasemin Pişkin - Ayşenur Hüsam  
Ulugöl Tabiat Parkı Ziyaretçi Memnuniyeti Ss, 160-167
Visitor Satisfaction at Ulugöl Natural Park
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Yazıcı - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Manzara Seyir Alanlarının ve Faaliyetlerinin Van İli Örneğinde İncelenmesi Ss, 168-176
Examination of Landscape Scenery Areas and Activities: A Case Study in Van Province of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Gökyer - Melih Öztürk - Fadime Tekiner - Hatice Özsoy  
Bartın İlinde Yerel Halkın Ekoturizm ve Ekoturizm Alanlarına İlişkin Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 177-185
A Research on the Perceptions of Residents towards Ecotourism and Ecotourism Areas within the Bartın Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri