English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi: Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri
(Evaluation of the Concept of Ecomuseum within the Context of Tourism Potential: The Cases of Safranbolu, Yörükköy, Bulak and Yazıköy )

Yazar : A. Esra Bölükbaşı Ertürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 71-83


Özet
Batı Karadeniz Bölgesi’nde tarihi değerleri, doğal özellikleriyle önemli bir turizm noktası olan Safranbolu, alternatif turizm olanaklarıyla da dikkat çekmektedir. Bu konu üzerine yapılmış birçok araştırma bulunmakla birlikte Safranbolu’ya yakın köyler olan Yörükköy, Yazıköy ve Bulak Köyü de kültürel miras açısından münferit çalışmalara konu olmuştur. Somut ve soyut kültür miras temel alınarak birbirine yakın ancak birbirinden farklı özellikler gösteren bu tarihi yerleşim alanlarında geleneksel yaşam, büyük kentlere göç nedeniyle mevsimsel olarak takip edilmektedir. Günümüzde geleneksel el sanatları üretimi, yiyecek-içecek kültürü, önemli gün ve bayramlarda yaşatılmaya çalışılan örf ve adetler kısıtlı da olsa devam etmekte olup gelen ziyaretçiler için cazibe alanı oluşturmaktadır. Örneğin Safranbolu, Yazıköy ve Bulak Köyü’ndeki tarihi hamamlar hem mimari özellikleri hem de bu mekanlarda yaşanan geleneklerle somut ve soyut kültürel mirası günümüze taşımaktadır. Bu noktada yapılan tüm aktivitenin geleneksel kent dokusunun bileşenlerini kapsayacak şekilde olması ve interaktif bir anlayışla ziyaretçiye ulaştırılması aynı zamanda ekolojik dengenin korunarak yerel halkın kalkınması için maddi katkı sağlaması önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarihi kent dokusunun, açık hava müzesi niteliğinde, yerel halkın yöresel kıyafetler ve mekânsal donatılarla geleneksel yaşamı yansıtacak şekilde ziyaretçiye sunulması ve bu bütünün ekomüze kavramı içinde disiplinler arası boyutta değerlendirilerek bölge turizmine katkısının tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Miras, Eko-Müze, Safranbolu, Yörükköy, Yazıköy, Bulak Köyü.

Abstract
Safranbolu, which is an important tourism destination in Western Black Sea region of Turkey, is an attractive site with its historical values, natural beauties and alternative tourism facilities. Various studies have been conducted on cultural heritage of Safranbolu and its neighboring villages of Yörükköy, Yazıköy and Bulak. Traditional lifestyle in these historical sites, which hold similar characteristics in terms of abstract and concrete cultural heritage, have been followed seasonally due to migration to large cities. Production of traditional handicrafts, food and beverage culture and the unique manners and customs, which have survived until now, have been attractive for the visitors. For example, historical baths in Safranbolu, Yazıköy and Bulak carry the footprints of the abstract and the concrete historical heritage with their architectural characteristics and the manners that continue in these baths. All activities conducted in the region should include the components of the traditional urban fabric and should be presented to the visitors in an interactive way. Besides, material support is required to maintain local development while preserving the ecological balance. The aim of this paper is to present the historical urban fabric as an open-air museum in which the traditional cloths of the local inhabitants and the historical beauties intervene in order to reflect the traditional lifestyle. Besides, we evaluate this proposal for the presentation within the concept of Ecomuseum and discuss its potential for the tourism in the region.

Keywords
Cultural Heritage, Ecomuseum, Safranbolu, Yörükköy, Yazıköy, Bulak.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri