English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili
Bu çalışmada ekoturizm alanında 2000-2017 yılları arasında yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik olarak analizi amaçlanmıştır. Çalışmada tezler, yayınlandığı yıl, tür, üniversite, enstitü, ana bilim dalı, konu ve veri toplama yöntemi açısından incelenmiştir. Çalışmada istatistiki analizlerden faydalanılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet adresinde kayıtlı olan lisansüstü tezler bibliyometrik bazı özellikler açısından incelenmiştir. Söz konusu lisansüstü tezler “ekoturizm” ve “eko turizm” anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Tarama sonucu “ekoturizm” ve “eko turizm” anahtar kelimeleriyle kayıt altına alınmış toplam 73 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bunlardan 58’i yüksek lisans, 15’i ise doktora tezlerinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda tezlerin büyük çoğunluğunun (%90) 2006 ve sonrasında hazırlandığı, %7’sinin İngilizce %93’ünün de Türkçe olarak hazırlandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca tezlerin 24 farklı üniversitenin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde hazırlandığı anlaşılmıştır. Ekoturizm ile ilgili hazırlanan tezlerde en dikkat çekici nokta ise tezlerin, en yüksek oran olan %22’lik seviye ile peyzaj mimarlığı ana bilim dalında hazırlanmış olmasıdır. Bu alanı %15 oranla Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı takip etmektedir. Çalışmanın örneklemine dahil olan tezlerden sadece %4’ü Ekoturizm Anabilim dalında hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında ekoturizm alanında hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin birçok farklı durum ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Eko-turizm, Kırsal Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Araştırmaları.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri