English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bolu Aladağ Yaylacılarının Ekoturizme Yaklaşımı
Ekoturizm, klasik turizm anlayışının bir alternatifi olarak kırsal kesimde yaşayan insanların hayatına bir bakıştır. Bolu yöresinde Abant Gölü ve Kartalkaya Kayak Merkezi yol güzergâhındaki köy ve yaylalar turizmle iç içe olduğu halde diğer köy ve yaylalarda henüz etkin bir turizm faaliyeti yoktur. Ancak taşıdığı çeşitli doğal güzellikleriyle, Bolu dağları ekoturizm için önemli bir adaydır. Bu çalışmada, Bolu Aladağ ormanlarında yaylacılık yapan yöre halkının ekoturizme yaklaşımı incelenmiştir. Çalışma alanında yer alan 12 yayla konumlarına bağlı olarak 3 grup altında (Avşar Yaylası, Aladağ Göleti ve Taşlıyayla Göleti) değerlendirilmiştir. Çalışmada yüz yüze görüşme anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette kişisel bilgilerin yanı sıra, yöresel kültür, ekoturizm kavramları ve ekoturizme bakışlarını açıklayıcı sorular yer almıştır. Ankete yaşları 29 ile 85 arasında değişen; 62 erkek, 14 kadın olmak üzere toplam 76 kişi katılmıştır. Anketlerin analizinde, yüzde oranları, frekans tabloları ve parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Katılımcıların %87’si rehberlik, %84’ü kültür, %82’si kampçılık, %41’i ekoturizm, %24’ü trekking ve %12’si rekreasyon kavramlarını bilmektedir. Bunun yanında %75’i gelen yabancılarla ilgilenilmesi gerektiğini, %34’ü turistlerin ücret karşılığı evlerde konaklatılabileceğini ve %68’i turizmin yöreye maddi katkı sağlayacağını düşünmektedir. Yaylacılar eğitim durumlarına göre %5 okuryazar değil, %67 ilköğretim, %17 lise ve %11 yükseköğretim mezunu olarak sıralanmaktadır. Bununla birlikte, deneklerin cinsiyeti ve ikamet ettiği yayla gurubu, birçok soruya verilen cevap için belirleyici faktör değildi.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Yaylacılık, trekking, kampçılık, rekreasyon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri