English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Doğal Bitki Örtüsünden Elde Edilen Yöresel Yiyecekler ve Ekoturizm, Bartın Örneği
(Local Food Made from Natural Plants and Ecotourism, Bartın Case Study )

Yazar : Yeliz Sarı Nayim    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 84-96


Özet
Bu araştırmada gerek doğası gerek sosyo-kültürel geçmişiyle Kuzey Anadolu’da öne çıkan Bartın ilinin yöresel yiyecekleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, ilin doğal tür ve ekosistemlerine dayalı olan yöresel yiyeceklerini tanımlayarak, ekoturizm ile olan ilişkisini peyzaj koruma açısından tartışmaktır. Bu kapsamda arazi gözlemleri, yöre insanı ve kadın satıcılar ile yapılan sözlü görüşmeler, alana ait yazılı literatür kaynaklarının değerlendirilmesi ve analizi, araştırmanın temel yöntemini oluşturmaktadır. Sonuçlar, Bartın yöresel yiyeceklerine temel oluşturan doğal ve doğala yakın taksonlar arasında Juglans regia (Ceviz), Corylus avellana s.str. (Fındık), Vitis labrusca (Kokulu üzüm), Vitis vinifera (Siyah üzüm), Vitis sylvestris (Yaban üzümü), Cornus mas (Kızılcık), Prunus spp. (Erik, Kiraz türleri), Malus spp. (Elma türleri), Rubus spp. (Böğürtlen türleri), Rosa spp. (Kuşburnu türleri), Mespilus germanica (Muşmula) odunsuları ile Trachystemon orientalis (Isput), Portulaca oleracea (Semizotu), Amaranthus lividus (Darı mancarı), Fragaria vesca (Çilek) gibi otsu türlerin varlığını ortaya koymuştur. Bu türlere dayalı yöresel yiyeceklerin başında ‘Cevizli kabak burması’, ‘Pazı kavurma’, ‘Bulgurlu darı mancarı’, ‘Isput’, ‘Fındıklı baklava’, ‘Yaprak sarma’, ‘Semizotu’ gibi yiyecekler, üzüm, kızılcık, erik, elma, kiraz, böğürtlen, kuşburnu, çilek türlerinden yapılan pestil, marmelat ve reçeller ile elma, muşmula ve üzümden elde edilen doğal sirkeler sayılabilir. Türlerin bulunduğu habitatlar genellikle ormanlar, çalılıklar, tarım alanları, sınır çit ve ağaçlıkları, çayırlıklar, çimenlikler, su kenarları, kentsel ve kırsal yerleşimler olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Doğal Bitki Örtüsü, Ekoturizm, Yöresel Yiyecekler, Peyzaj Koruma, Bartın.

Abstract
Local food of Bartın province which stands out in North Anatolia with its nature and socio-cultural history was examined in this research. The purpose of the study is to define the local food in the province based on natural species and ecosystem and to discuss its relationship with ecotourism in terms of landscape protection. Within this scope, field observations, interviews with local people and saleswomen, and secondary resources from the literature used in the study. The results of the study revealed the existence of such woody species as Juglans regia (Walnut), Corylus avellana s.str. (Hazelnut), Vitis labrusca (Fox grape), Vitis vinifera (Grape vine), Vitis sylvestris (Wild grape), Cornus mas (Cornelian cherry), Prunus spp. (Plum and Cherry species), Malus spp. (Apple species), Rubus spp. (Blackberry species), Rosa spp. (Rosehip species), Mespilus germanica (Common medlar) and other herbaceous species as Trachystemon orientalis (Early-flowering borage), Portulaca oleracea (Green purslane), Amaranthus lividus (Livid amaranth), Fragaria vesca (Strawberry). Among the outstanding local food prepared using the given species are ‘Kabak burma’ with Walnut, ‘Pazı kavurma’, ‘Darı mancarı’ cooked with bulgur, ‘Isput’, ‘Baklava’ with Hazelnut, ‘Yaprak sarma’ made from Grape leaves, Purslane; dried fruit roll-up, marmalade and jam made from Grape, Cranberry, Plum, Apple, Cherry, Blackberry, Rosehip and Strawberry; and natural vinegar made of Apple, Medlar and Grape. The habitats of these species were mostly forests, shrubs, agricultural lands, hedgerows and woodlands, meadows, waterfronts, rural and urban settlements.

Keywords
Natural Plants, Ecotourism, Local Food, Landscape Protection, Bartın.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri