English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bartın İlinde Yerel Halkın Ekoturizm ve Ekoturizm Alanlarına İlişkin Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Günümüzde hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin olumsuz etkilerine bağlı olarak insanlar kentsel alanlardan uzaklaşarak kentin olumsuz etkilerinden kurtulma istek ve eğilimindedirler. Ekoturizm; kırsal ve dağlık alanlarda yapılan ve kaynak değerlerini koruyan, doğal yaşam ile uyumlu faaliyetler içeren bir turizm türü olarak alışılmış turizm türlerinden farklı bir şekilde son yıllarda gelişmiş bir turizm ve rekreasyon faaliyetidir. Bartın ilinin % 56’sı dağlık alanlarla kaplı olup, il yüzölçümünün yaklaşık olarak % 95’i kırsal özellikler içermektedir. Bartın İli kıyı alanlarından başlayarak dağlık alanlara kadar uzanan topografik çeşitlilik içinde farklı arazi kullanım tiplerinin yayılış gösterdiği tarihi ve kültürel özellikleri ile bilinen bir yerleşimdir. Bartın ilindeki dağlık alanların içerdiği bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliği, kıyı alanlarında bulunan önemli jeolojik oluşumlar ve tarihi değerler, Bartın Nehri ve kollarının sağladığı çeşitlilik ve kırsal alanlardaki özellikli yerleşimlerin varlığı ekoturizm açısından önemli olanaklar sunmaktadır. Ancak bu değerler yeterince kullanılamamaktadır. Bu durum kaynakların zarar görmemesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bartın ilindeki doğal ve kültürel kaynak değerlerinin ekoturizm faaliyetleri için geliştirilip kullanılması turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacak ve kıyı alanlarındaki aşırı kullanımı azaltacaktır. Bu çalışmada Bartın ilindeki ekoturizm faaliyetlerine uygun kaynak değerlerinin Bartın ilinde yaşayanlar tarafından ne düzeyde bilindiği ve kullanım durumları araştırılmıştır. Bu alanların büyük çoğunluğu ulaşım ve altyapı eksikliği nedeniyle kullanılmamaktadır. Ancak kullanım imkanı olan alanların ne düzeyde kullanıldığı ve buralardaki faaliyetlerin ve altyapı olanaklarının ekoturizme uygunluğu araştırma kapsamında irdelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; Ekoturizm faaliyetlerine uygun alanlar bilinmesine rağmen ulaşım ve alt yapı eksiklikleri gibi nedenlerle yeterince kullanılamamaktadır. Bu alanlar özelliklerine uygun olarak ekoturizm faaliyetleri için planlanmalı ve taşıma kapasitesini aşmadan kullanıma sunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Kullanıcı Algısı, Kırsal Alan, Dağlık Alanlar, Bartın.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri