English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Turizm Sektöründe Yeşil Pazarlama: Eko Oteller ve Ekolojik Uygulamalar
Yeşil pazarlama, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin çevreye duyarlı bir yaklaşımla karşılanmasıdır. Günümüzde konaklama sektöründe bu duyarlılığı gösteren işletmeler eko oteller olarak adlandırılmaktadır. Eko otel; çevreye duyarlı işletim tekniği geliştiren veya çevreye en az zarar veren bir yönetim anlayışıdır. Çok yeni bir kavramdır. Ancak; ‘eko otel’ kavramı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Türkiye genelinde popülerliği giderek artan eko oteller; sürdürülebilir yaşam felsefesini benimsemiş, geri dönüşüme önem veren ve doğayı tahrip etmeyen işletmelerdir. Ayrıca, bu işletmeler ekolojik dengeyi koruyan, doğal ve organik ürünleri kullanan bir işletme anlayışıyla yönetilmektedir. Eko oteller; genelde doğada çözünebilir temizlik malzemelerinden arıtma sistemlerine kadar her detayda organik ürünler kullanarak bu farklılıklarını ortaya koymaktadırlar. Aynı zamanda bu oteller; geleneksel yerleşim dokusuyla uyumluluk gösteren ve karbon salınımını en aza indirerek doğal çevreye katkı sağlayan işletmelerdir. Bu otellerde uygulanan enerji verimliliği anlayışı sadece otellerin operasyon maliyetini azaltmaz aynı zamanda gelen misafirlerin de alışkanlıklarını değiştirmektedir. Bu çalışmada; eko otel ve işletmeciliğine ait farklı ülkelerdeki uygulama örnekleri kavramsal olarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, Cunda Ortunç Otel işletmesi yerinde araştırılmış ve röportaj tekniği kullanılarak alınan bilgilere bu çalışmada yer verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç; günümüzde turizm işletmelerinin çevresel duyarlılık olmaksızın yeşil doğanın sürdürülemeyeceğini fark etmiş olmalarıdır. Bu nedenle; bir çok turistik işletme günümüzde enerji verimliliği, ekolojik denge, çevresel sürdürülebilirlik ve eko otel işletmeciliği boyutunda duyarlı pazarlama çalışmalarına yönelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Eko Oteller, Sürdürülebilir Çevre, Yeşil Pazarlama, Ekolojik Uygulamalar

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri