English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Sektöründe Yeşil Pazarlama: Eko Oteller ve Ekolojik Uygulamalar
(Green Marketing in Tourism Sector: Eco Hotels and Ecological Practices )

Yazar : Ayhan Gökdeniz   - Yakup Dinç  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 29-39


Özet
Yeşil pazarlama, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin çevreye duyarlı bir yaklaşımla karşılanmasıdır. Günümüzde konaklama sektöründe bu duyarlılığı gösteren işletmeler eko oteller olarak adlandırılmaktadır. Eko otel; çevreye duyarlı işletim tekniği geliştiren veya çevreye en az zarar veren bir yönetim anlayışıdır. Çok yeni bir kavramdır. Ancak; ‘eko otel’ kavramı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Türkiye genelinde popülerliği giderek artan eko oteller; sürdürülebilir yaşam felsefesini benimsemiş, geri dönüşüme önem veren ve doğayı tahrip etmeyen işletmelerdir. Ayrıca, bu işletmeler ekolojik dengeyi koruyan, doğal ve organik ürünleri kullanan bir işletme anlayışıyla yönetilmektedir. Eko oteller; genelde doğada çözünebilir temizlik malzemelerinden arıtma sistemlerine kadar her detayda organik ürünler kullanarak bu farklılıklarını ortaya koymaktadırlar. Aynı zamanda bu oteller; geleneksel yerleşim dokusuyla uyumluluk gösteren ve karbon salınımını en aza indirerek doğal çevreye katkı sağlayan işletmelerdir. Bu otellerde uygulanan enerji verimliliği anlayışı sadece otellerin operasyon maliyetini azaltmaz aynı zamanda gelen misafirlerin de alışkanlıklarını değiştirmektedir. Bu çalışmada; eko otel ve işletmeciliğine ait farklı ülkelerdeki uygulama örnekleri kavramsal olarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, Cunda Ortunç Otel işletmesi yerinde araştırılmış ve röportaj tekniği kullanılarak alınan bilgilere bu çalışmada yer verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç; günümüzde turizm işletmelerinin çevresel duyarlılık olmaksızın yeşil doğanın sürdürülemeyeceğini fark etmiş olmalarıdır. Bu nedenle; bir çok turistik işletme günümüzde enerji verimliliği, ekolojik denge, çevresel sürdürülebilirlik ve eko otel işletmeciliği boyutunda duyarlı pazarlama çalışmalarına yönelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Eko Oteller, Sürdürülebilir Çevre, Yeşil Pazarlama, Ekolojik Uygulamalar

Abstract
Eco hotel is a hotel or accommodation that has made important environmental improvements to its structure in order to minimize its impact on the environment. The basic definition of a green hotel is an environmentally responsible lodging that follows the practices of green living. These hotels have to be certified green by an independent third-party or by the state they are located in. Traditionally, these hotels were mostly presented as Eco Lodges because of their location, often in jungles, and their design inspired by the use of traditional building methods applied by skilled local craftsmen in areas, such as Costa Rica and Indonesia. Today, eco hotels also include properties in less "natural" locations that have invested in improving their "green" credentials. The EU Ecolabel is an official sign of the environmental quality of services and goods in the European Union (EU) that is both certified by an independent organization and valid throughout the many member States of the European Union. Investment in energy-efficiency within hotels not only helps reduce the operating costs and the frequency of maintenance but it showcases what guests can do at home. Eco-resorts and hotels are types of commercial buildings in which the eco-efficiency measures are adopted throughout the lifecycle of the building, ranging from orientation, design, operation and maintenance. In this study; examples will be given to energy efficiency in different countries that implement the Eco Hotels. Also, these examples in Turkey will be compared to similar applications businesses. Nowadays, companies realize that they cannot sustain their life without having environmental sensitivity. Many companies begin to be aware of green marketing perceived as environmentally-sensitive marketing by companies. In this study, the relationship between tourism and environment was considered and the concept of eco hotel was researched. The literature on subject was examined about energy efficiency practices in tourism industry and eco hotels and focused on eco practices of Hotels which are international hotels.

Keywords
Eco hotels, sustainable environment, green marketing, ecological practices.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri