English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

8-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Göçer  
Yerleşik Yaşama Geçmiş Yörüklerde Konar-Göçer Yaşamın İzleri Üzerine Bir Kültür Analizi: Yörük Köyü Örneği Ss, 227-241
A Cultural Analysis on the Traces of Nomadic Life in Yoruks who Settled down: The Case of Yoruk Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Alp - Erkan Turan  
Günümüz Ana Akım Gazetelerinde Gazetecilik ve Edebiyat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Ss, 242-251
An Investigation on the Relationship between Journalism and Literature on Contemporary Mainstream Journalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raşit Çolak - Yusuf Ziyaettin Turan  
Bir Baş Şair’in ya da “Eğitim Kovaya Su Doldurmak Değil Ateşi Yakmaktır” Sözünün Yanmetinsel İncelemesi Ss, 252-257
Paratextual Analysis of an Arch-Poet or the Utterance “Education is not Filling of a Pail, but the Lighting of a Fire.”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Deniz  
Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yönelik Hukuksal Düzenlemelerin Başlangıç Dönemi Ss, 258-269
Initial Term of the Legal Regulations for the Work Accidents and Occupational Diseases in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena Erden Ayhün - Mehmet Fatih Külcü  
Pazar Odaklılık, Marka Yönetim Yetenekleri ve Örgütsel Performans İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması Ss, 270-287
Relationship Among Market Focus, Brand Management Capabilities and Organizational Performance: A Field Survey in the Automotive Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Ersan  
Yabancı Dil Öğretiminde Kısa Metinlerin Kullanımı ve Önemi Ss, 288-296
Use and Importance of Short Texts in Foreign Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
İnternet Haberciliğinde Çok Tıklanma Beklentisi ve Tuzak Başlıklar Ss, 297-313
Clicbait Titles and Click Count Concern in Internet Journalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turabi Karadağ - Tahsin Aykan Kepekli  
İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Kaza Nedenleri Ss, 314-322
Occupational Accidents in the Construction Sector and Causes of Accidents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile Bahtiyar Karadeniz - Mehmet Kabacık - Saffet Sarı  
Ordu İlinde Ekoturizm Uygulamaları, Kabakdağı, Kayabaşı Örneği Ss, 323-337
Ecotourism Practices in Ordu Province, the Kabakdağı and Kayabaşı Cases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim Koç - Evrim Sönmez  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücre Organelleri Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeyleri Ss, 338-351
Conceptual Comprehension Levels of Prospective Science Teachers on the Subject of Cell Organelles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Türkmen - Nazygul Batyrova - Gulmira Mombekova  
Kazakistan Cumhuriyetinin Tarımsal Üretim Mekanizması Ss, 352-363
Mechanization of Agricultural Production of The Republic of Kazakhstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çelik  
İzmir Kalkınma Ajansı Örneğinde Kalkınma Kurulu’nun Yönetişim Yaklaşımı ile Analizi Ss, 364-386
The Analysis of The Development Board with Governance Approach in the Case of Izmir Development Agency
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceylan Gündeğer - Nuri Doğan  
Standart Belirleme Sürecini Güçlendirmede İstatistiksel Bir Yaklaşım: Kümeleme Analizi Ss, 387-397
A Statistical Approach to Improve the Standard Setting Process: Cluster Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taybe Topsakal  
Rusya Türklerinin ve Müslümanlarının Milli ve Medeni Bilinçlenmelerinde Tercüman Gazetesinin Rolü Ss, 398-413
The Role of the Tercüman Newspaper in the National and Civil Awareness of Russian Turks and Muslims
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Soyal Şenol  
Mülk Sûresi’nin Fazileti İle İlgili Rivayetler ve Değerlendirilmesi Ss, 414-445
The Narrations Pertainig to the Chapter of the Kingdom and their Evaulations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakim Aziz - Hasan Alp Özel  
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Dış Ticaretinde Meydana Gelen Politika Değişimleri Ss, 446-458
Policy Changes of Turkish Foreign Trade in the Globalization Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Yeşilçicek  
Biyografik Bir Roman Örneği Olarak Füreya ve Yakın Tarihimize Işık Tutan Figüratif Yapısı Ss, 459-467
Füreya as an Example of Biographical Fiction and It’s Figurative Stucture that Enlightens Turkey's Recent History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Kılıçaslan - Gülsüm Çalışır  
Stratejik Siyasal İletişim Bağlamında Referandumlar 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Twitter Analizi Ss, 468-484
Referendums in the Context of Strategic Political Communication April 16, 2017 Constitutional Amendment Referendum Twitter Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Görkem Dalkıran - Fatma Zehra Tan  
Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Rekabetçilik Düzeyine Akademisyenlerin Bakış Açısı Ss, 485-514
The Perspective of Academicians on Competitiveness Level of Turkish Aquaculture Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Alaeddinoğlu - Avşin Ayhan  
Konaklama İşletmelerinde Kadınlara Özel Katlar Ss, 515-536
Women-Friendly Floors in Hospitality Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri