English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Dil Öğretiminde Kısa Metinlerin Kullanımı ve Önemi
(Use and Importance of Short Texts in Foreign Language Teaching )

Yazar : Yüksel Ersan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 288-296


Özet
Ülkeler arasında sınırların kalktığı günümüz dünyasında, yabancı dilin önemi dün olduğu gibi, bugün de bir kat daha artmıştır. Üniversiteler farklı coğrafyalardan öğrenci kabul etmekte, ülkelerin ekonomilerinde turizm oldukça fazla yer tutmakta, dünyada hızlı ve büyük bir devinim yaşanmaktadır. Dil öğretiminde temel hedef, dört beceriyi -okuma, yazma, konuşma, dinleme- yeterince geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmada edebiyat ve edebiyatın ürünü olan kısa metinler -kısa hikâye, masal, fabl, bulmaca, günlük vb.- öğrencilerin becerilerinin gelişmesinde bir araç olarak kullanılabilmektedir. Çünkü Edebiyat, öğrencilerin hem bir ülkenin kültürünü, dilini, insanını anlamalarına yardımcı olmakta, hem de bireysel olarak kendi “duygu-akıl dengesine ulaşmalarını” sağlamaktadır. Dil öğretiminde öğretmene önemli bir rol düşmektedir. Metinleri hazırlarken öğretmen hedef dili temel almalıdır. Çünkü (özellikle Türkiye gibi hedef dilden çok uzakta yabancı dil öğrenen) öğrenciler bu dilin kullanımını ancak edebiyat metinleri yoluyla deneyimleyebilmekte ve o ülkenin dili, yaşamı ve kültürü hakkında bilgiler edinebilmektedirler. Bu çalışmamızda Edebiyatın kısa türlerinin dil öğretiminde kullanımı hakkında bilgi vererek olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyacak, yabancı dil öğrenen öğrencilere nasıl faydalı olabileceğimizi araştıracağız.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Öğretimi, Dil Öğretimi Yöntemleri, Edebiyat, Kültür, Kısa Metinler

Abstract
In our contemporary world, in which the boundaries have been demolished among the countries, the importance of a foreign language has been doubled as it was in the past. The universities have been accepting students from different geographies, tourism has had an important place in national economy and there have been a swift and great mobility in the world. The main target in language teaching is to develop the four skills- reading, writing, speaking and listening. To achieve this goal literature and as a product of it short texts – short story, fairy tale, fable, puzzle, diary etc. can be used as a learning tool for developing students’ language skills. Because, literature both helps students to understand the culture, the language, the folk of a country and makes them to achieve personal balance between emotion and reason. In language teaching there is a big role for the teacher. When preparing the texts, the teacher should base the target language. Because the students (particularly the ones- like Turkish, living far away from the target language) can only experience the use of target language through literary texts and so they can get information about the language, life style and culture of that country. In this study, we give information about the use of short literary texts in language teaching and investigate how they can help the students learning a foreign language by putting forward their pros and cons.

Keywords
Foreign Language Teaching, Language Teaching Methods, Literature, Culture, Short Texts

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri