English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Kaza Nedenleri
(Occupational Accidents in the Construction Sector and Causes of Accidents )

Yazar : Turabi Karadağ   - Tahsin Aykan Kepekli  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 314-322


Özet
Bu çalışmada, inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları ve kaza nedenleri araştırılmıştır. Araştırma, inşaat-mekanik tesisat ve elektrik tesisat işleri yapan üç ayrı inşaat firmasında 2013 yılında yaşanan iş kazaları üzerinden yürütülmüştür. 2013 yılında yaşanan irili ufaklı 68 ayrı iş kazasının analizinde görülmüştür ki; iş kazası geçiren kazazedelerin çoğunluğu ilkokul ve ortaokul mezunu olup, yaş aralıkları 18-24’tür. Haftanın günlerine bakıldığında en çok kaza cumartesi günü yaşanmıştır. Kazaların gerçekleştiği mesai saatleri değerlendirmesinde; mesainin 03. ve 07. saatinde kaza sayısı pik yaparken, öğle arasından sonraki saat olan 05. mesai saatinde hiç iş kazası yaşanmamıştır. Kaza nedenlerinde ilk sırada göze çapak kaçması, ikinci sırada ise yüksekten düşme yer almaktadır. Yaralanan uzuvlara bakıldığında sırasıyla göz, ayak, kol, el-parmak yer alır. Yapı iş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanların yaşamı için önemli riskler taşımaktadır. Yapı iş yerlerinde önleme politikalarının geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, kalıcı ve sistematik iyileşme sağlanması, ilgili taraflara rehberlik edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden yeni yaklaşımın etkin kılınması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İş Kazaları, İnşaat, Kaza Analizleri, İşçi, Mesai Saatleri

Abstract
In this study, occupational accidents and causes of accidents in construction sector were examined. The research was carried out on three separate construction companies engaged in construction-mechanical and electrical installation works through occupational accidents that took place in 2013. In the analysis of 68 large and small occupational accidents that occurred in 2013, it was seen that the majority of the accidents were experienced by those who were primary and secondary school graduates with an age range between 18-24. When the days of the week were assessed, it was determined that most of the accidents happened on Saturdays. In the assessment of the working hours of the accidents, it was seen that the number of accidents peaked during the third and seventh hours of the work, while there weren’t any occupational accidents occurred during the fifth hour, which is the next hour after lunch. While the first reason for occupational accidents is splinters in the eye, the second reason is falling down from height. The eyes, feet, arms, hands and fingers are sorted respectively among the limb injuries. Types of injuries mainly consist of superficial wounds and splinters in the eye. Construction workplaces carry important risks for the lives of employees in terms of occupational health and safety. It is aimed to develop prevention policies in construction workplaces, to establish a culture of occupational health and safety, to provide permanent and systematic improvement, to guide the related parties, and to make the new approach effective in terms of occupational health and safety.

Keywords
Job Accidents, Construction, Accident Analysis, Labor, Working Hours

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri