English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yönelik Hukuksal Düzenlemelerin Başlangıç Dönemi
(Initial Term of the Legal Regulations for the Work Accidents and Occupational Diseases in Turkey )

Yazar : Önder Deniz    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 258-269


Özet
Sanayileşmenin olumlu sonuçlarının yanında sosyal açıdan olumsuz birtakım sonuçları da olmuştur. Çalışma ortamlarının sağlıksız olması ve birçok tehlikeleri barındırması, işçi kesimleri için en önemli sorunların başında gelmektedir. Üretim unsurlarının en üst düzeyde kullanımı, işçi kesimine çok ağır bir şekilde yansımıştır. Tarihsel süreç içerisinde uzun bir süre işçiler, çalışma koşullarından dolayı, hastalandı, sakat kaldı veya hayatlarını kaybetti. Bu acımasız yapının durdurulmasına yönelik çalışmalar 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Başlarda çocuk işçilerin korunması üzerine yapılan çalışmalar, daha sonra genel işgücünü kapsayacak şekilde genişletildi. İnsan sağlığı üzerine yapılan araştırmalar geliştikçe, çalışma ortamlarındaki işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar da gelişmiştir. Çalışma koşullarından dolayı işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi için yapılanlar, çalışma hayatına yönelik sosyal politikaların temelini oluşturmaktadır. Türkiye’de buna yönelik çalışmalar, 19. yüzyılın ikinci yarısına karşılık gelmektedir. Madenlerdeki işçi sağlığı ve güvenliğini koruma amaçlı hukuksal düzenlemeler, ülkedeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının başlangıcını oluşturur. Hukuksal düzenlemelerin başlangıç tarihi eski olsa da ileriki yıllarda devleti yönetenler, işçinin sağlığını ve güvenliğini koruyucu genel bir kanun yapma konusunda yetersiz kalmışlardır. Uzun süre işverenler, çalışma koşullarını kendi menfaatine göre düzenlemiştir. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ancak 20. yüzyılın ortalarında hukuksal bir yapıya kavuşmuştur, aynı zamanda Umumi Hıfzıssıhha Kanununda sonra da İş Kanununda işçi sağlığını koruyucu maddelere yer verilmiştir. Bu iki kanunun olumlu bir yapıya sahip olmalarına karşılık birçok işçi kanunun kapsamı dışında kalmıştır. Türkiye’de işçileri koruyucu önlemler, başlangıç döneminde sınırlı düzeyde kalmıştır.

Anahtar Kelimeler
İş Hukuku, Çalışma Hayatı, İş Kazası, Meslek Hastalığı

Abstract
In addition to the positive results, there were some negative social consequences of industrialization. Unhealthy working conditions as well as many dangereous working environments are the most important problems for the workers. The utmost use of production elements was a heavy burden on workers’ backs. For a long time in the historical process, workers became ill, disabled or lost their lives due to working conditions. In order to stop this brutal structure, the studies began in the second half of the 19th century. In addition to the early studies for the protection of child workers, there were later some expanded ones to cover the general workforce. As the researches on general human health evolved, the studies on workers’ health and safety including working environments also developed. Minimizing the health problems and occupational diseases that workers may face due to working conditions is the basis of social policies for working life. For this, the studies in Turkey corresponds to the second half of the 19th century. Legal arrangements for the protection of workers’ health and safety in the mines constitute the beginnings of occupational health and safety studies in Turkey. Even though the starting date of the legal arrangements was old in Turkey, the politicians ruling the country in the following years were insufficient to make a general law protecting the health and safety of the workers. For a long time, employers arranged the working conditions according to their own interests. The occupational health and safety in Turkey became a legal structure in the middle of the 20th century. Later, the articles about workers’ health were included in the Labor Act and then in the Preservation of Public Health Act. Despite the fact that these two acts had a positive approach, many workers still remained out of the scope of these laws. The protective measures taken for the safety of workers in Turkey, remained limited level as it was at the beginning period.

Keywords
Labor Law, Working Life, Work Accident, Occupational Disease

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri