English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Biyografik Bir Roman Örneği Olarak Füreya ve Yakın Tarihimize Işık Tutan Figüratif Yapısı
(Füreya as an Example of Biographical Fiction and It’s Figurative Stucture that Enlightens Turkey's Recent History )

Yazar : Vedat Yeşilçicek    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 459-467


Özet
Roman, 2000-2005 yılları arasında Remzi Kitabevi tarafından 64 kez, 2005-2007 yılları arasında ise Everest Yayınları tarafından 4 kez, toplamda 68 kez basılmıştır. Füreya adlı gerçek bir kahramanın yaşam evrelerini üç ana bölümde inceleyen bu roman, Füreya karakterinin hayatına giren ve yakın tarihimizin bilinen önemli isimlerini konu etmesi bakımından önemlidir. Romanın kaynakça, son söz ve fotoğraf albümü bölümü haricinde 40 ayrı alt bölümden oluştuğu görülür. Hem Türk edebiyatının hem de Türk tarihinin ihtiyaç duyduğu ve daha sağlıklı bilgilere ulaşmak için son derece önemli olan “biyografik” çalışmalar; ait oldukları dönemle ilgili çok özel bilgilere ulaşabileceğimiz kaynak çalışmalar özelliği de taşımaktadırlar. Füreya romanı, ihtiva ettiği olaylar bütünü ve vaka açısından modern Türk romancılığı için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Roman, Biyografik Roman, Füreya, Tarih.

Abstract
The novel was published 64 times by “Remzi Kitabevi” between 2000-2005, 4 times by “Everest Yayınları” between 2005-2007, 68 times in total. This novel mentions the life stages of a real-life character named Füreya in three main sections. The novel has gained importance due to mentioning famous names of our recent history that also comes into her life. The novel consists of 40 different subsections apart from the bibliography, afterword and pictures. While "Biographical" studies are very important for providing more reliable information on both Turkish literature and Turkish history, they are also notable in terms of the specific information presented about the period they belong to. Füreya, with respect to the the narrative forms and techniques is significant for the modern Turkish literature.

Keywords
Novel, Biographical Fiction, Füreya, History.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri