English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Standart Belirleme Sürecini Güçlendirmede İstatistiksel Bir Yaklaşım: Kümeleme Analizi
(A Statistical Approach to Improve the Standard Setting Process: Cluster Analysis )

Yazar : Ceylan Gündeğer   - Nuri Doğan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 387-397


Özet
Bu araştırmada standart belirlemede k-ortalama kümeleme analizinin kullanılması; iki farklı örneklemde üç yöntemle kesme puanı belirlenmesi; dışsal kriter kullanarak sonuçların geçerliğinin incelenmesi; kümeleme analizi sonuçlarıyla Angoff, Yes/No ve Ebel yöntemlerinden elde edilen sonuçların ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada ana örneklem (N=305) ve geçerleme örneklemi (N=179) olmak üzere iki örneklem kullanılmıştır. Veri seti 20 maddelik başarı testine verilen öğrenci cevaplarından oluşmaktadır. Test merkezli yöntemlerle kesme puanı belirleyen uzman sayısı ise 17’dir. Bunun yanında geçerleme örnekleminde dışsal kriter ile kümeleme analizi sonuçları arasında 0,01 hata ile orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Kesme puanı belirleme yöntemleri arasında orta ve üstü düzeyde manidar ilişkiler olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, test merkezli standart belirleme yöntemlerinin sonuçlarıyla en yüksek ilişkiyi elde etmek için sırasıyla şu yöntemler önerilebilir: başarılılar kümesine atanan en düşük puan ile başarısızlar kümesine atanan en yüksek puanın oluşturduğu ranjın ortancasının belirlenmesi, lojistik regresyon ve başarılılar kümesine atanan bireylerin toplam puanlarının ortalaması.

Anahtar Kelimeler
Kümeleme analizi, k-ortalama, geçme puanı, standart belirleme, lojistik regresyon

Abstract
This study aims to use k-means cluster analysis to improve the standard setting process, to determine the passing score in two samples by three methods, to examine the validity of the cluster analysis results using an external criteria, and to compare the cluster analysis results with those produced by Angoff, Yes/No, and Ebel test centered methods. In this study, the main sample consisted of 305 students and the validation sample consisted of 179 students. The data set is composed of the students' responses to a 20-item achievement test. On the other hand, the number of judges determining the passing score according to the test centered standard setting methods was 17. A moderate correlation was found between the external criteria and the results of cluster analysis for the validation sample. Medium and highly significant relationships were observed between the different statistical methods for determining the passing score. According to the study results, in order to achieve the highest relationship with the test centered standard setting methods’ results, the following methods could be proposed respectively: determine the passing score based on the range comprising the lowest score of the first cluster and the highest score of the second cluster; logistic regression and the average score of successful cluster.

Keywords
Cluster analysis, k-means, passing score, standard setting, logistic regression

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri