English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bir Baş Şair’in ya da “Eğitim Kovaya Su Doldurmak Değil Ateşi Yakmaktır” Sözünün Yanmetinsel İncelemesi
(Paratextual Analysis of an Arch-Poet or the Utterance “Education is not Filling of a Pail, but the Lighting of a Fire.” )

Yazar : Raşit Çolak   - Yusuf Ziyaettin Turan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 252-257


Özet
Nobel edebiyat ödüllü yazar, oyun yazarı ve baş şair William Butler Yeats’in etkisi çeşitli alanlarda görülebilir. Bilim adamları, gazeteciler, devlet adamları, din adamları, eğitimciler ve farklı alanlardan uzmanların konuşmalarında, makalelerinde, köşe yazılarında ve halka hitaplarında Yeats’in cümlelerini, mısralarını, şiirlerinden kıtalarını veya meşhur söylemlerine göndermede bulundukları görülmektedir. “Eğitim, kovaya su doldurmak değil, ateşi yakmaktır.” sözü en çok kullanılan cümlelerden birisidir. Eğitim otoriteleri ve eğitimle ilgilenen insanlar tarafından sürekli kullanılmaktadır. Ayrıca, eğitimle ilgili önerilerde bulunmak isteyen kişiler tarafından da kullanılmaktadır. Hâlbuki insanlar gerçekten bu sözün kimin tarafından kullanıldığını tam olarak bilmemektedirler. Bu cümle bugünkü eğitim sorununa ışık tutabilir. Bu çalışmada, aslında bu cümlenin ne anlatmak istediği, Yeats ve eğitim üzerine olumlu ya da olumsuz etkilerinin olup olmadığı yanmetinsellik açısından incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
William Butler Yeats, Gérard Genette, yapıtçevresi yanmetin unsuru, yanmetinsellik, eğitim sistemi

Abstract
Impact of world famous Nobel laureate writer, playwright, and arch poet William Butler Yeats, can be seen in various areas. Scientists, journalists, statesman, clergymen, educationists and experts from different fields are witnessed to refer some of Yeats’ statements, lines, stanzas of his poems or his well- known utterances in their speeches, articles, columns, public speaks, etc. The utterance “education is not filling of a pail, but the lighting of a fire” is one of the most quoted sentences. It is always quoted by authorities and people interested in education. Also, it is possible to find that the sentence used by people who are willing to give suggestions about education. However, people exactly don’t know who really stated it. It may shed light on present education problem. In this paper, it is tried to be explained what the sentence really tells and whether it has positive or negative effects on Yeats and education from paratextual perspective.

Keywords
William Butler Yeats, Gérard Genette, epitext, paratextuality, education system

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri