English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Dış Ticaretinde Meydana Gelen Politika Değişimleri
(Policy Changes of Turkish Foreign Trade in the Globalization Process )

Yazar : Hakim Aziz   - Hasan Alp Özel  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 446-458


Özet
Küreselleşme süreci ile birlikte ticaret ulusal olma özelliğini kaybederek, uluslararası bir özellik kazanmıştır. Bu bağlamda ülkeler, ulusal ekonomik programlarını dünya ekonomisiyle entegre etmişlerdir. Bu politika entegrasyonundaki amaç, ülkelerin dünya ticaretinden aldıkları payı arttırmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışma ile özellikle son yıllarda oldukça fazla hissedilen küreselleşme süreci çerçevesinde Türkiye ekonomisinde dış ticaretin gelişiminin incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, Dış Ticaret, Ticari Serbestleşme, İhracat, İthalat

Abstract
Globalization of economic markets led to shift from a national based economy to international level trade activities. In this scope nations integrated their national economic programmes to world economic chains. This move resulted from the notion that countries can increase their proportion of share that they take from international trade. This study particularly aims to analyze development of foreign trade in Turkish economy in the globalization process with increasing effects over national economy

Keywords
Globalization, Foreign Trade, Trade Liberalization, Export, Import

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri