English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Stratejik Siyasal İletişim Bağlamında Referandumlar 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Twitter Analizi
(Referendums in the Context of Strategic Political Communication April 16, 2017 Constitutional Amendment Referendum Twitter Analysis )

Yazar : Emine Kılıçaslan   - Gülsüm Çalışır  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 468-484


Özet
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yedi defa referanduma gidilmiştir. Birincisi, 1961 ikincisi 1982 Türkiye anayasa referandumu olarak yapılmıştır. Ardından gelen; 1987, 1988, 2007, 2010 ve 2017 referandumları anayasa değişikliği referandumları olarak tarihe geçmiştir. Bu referandumlar içinde özellikle 2017 referandumu diğerlerinden farklıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP adına 2017 referandumunda Twitter aracılığıyla ‘EVET’ siyasal iletişim kampanyasını yürütmüştür. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı demokratik katılımın en önemli göstergelerinden biri olan referandum süreçlerinin siyasal aktörler tarafından siyasal kampanya platformu olarak kullanılmasının önemini göstermektir. Çalışmanın önemi Cumhurbaşkanı ile diğer siyasal aktörlerin paylaşımlarının farklılıklarına ve benzerliklerine dikkat çekmektir. Bu nedenle sosyal medyanın önemli platformlarından olan Twitter’ın Türkiye’de siyasi partiler ve liderleri tarafından 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda siyasal kampanyalar açısından kullanım pratiği araştırılacaktır. Araştırmanın kapsamı 1 Mart - 15 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandum süreci ile sınırlandırılmıştır. Çalışma, Cumhurbaşkanı ve siyasi parti liderlerinin resmi Twitter hesaplarını referandum sürecine kadar siyasal iletişim bağlamında kendi siyasal kampanyalarını nasıl yürüttükleri konusunda nitel söylem analizi çözümlemesi üzerine kurulmuştur. Araştırmanın sonucunda, referandumda ‘EVET’ cephesinde bulunan AKP ve MHP’nin Twitter’ ı çok yoğun kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal medya üzerinden pozitif siyasal iletişim kampanya stratejisi yürütmüşlerdir. ‘HAYIR’ cephesinde yer alan CHP ise referandum süresince sosyal medyayı AKP ve MHP’ye oranla daha az kullanmıştır ve ağırlıklı olarak negatif siyasal iletişim kampanya stratejisini sürdürmüştür. ‘EVET’ve ‘HAYIR’ cephelerinde yeralan siyasal aktörlerin sosyal medya mecralarından Twitter’ı kullanarak farklı stratejik siyasal iletişim kampanyaları yürüttükleri gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Twitter, Referandum, Siyasal İletişim

Abstract
There have been seven referendums in the history of the Republic of Turkey. The first was held in 1961 and the second in 1982 as Turkish constitution referendum. Ensuing; The referendums of 1987, 1988, 2007, 2010 and 2017 passed as constitutional amendment referendums. Among these referendum, the 2017 referendum is different from the others. Because President of the republic carried out a quot “YES” political communication campaign through Twitter via the 2017 referendum. In this context, this work demonstrates the importance of using the referendum processes, one of the most important indicators of democratic participation, as a political campaign platform by political actors. The focus of the work is to draw attention to the differences and similarities between the President of the Republic and other political actors. For this reason, Twitter, which is one of the important social media platforms, will be investigated in terms of political campaigns in the constitutional amendment referendum of April 16, 2017 by political parties and leaders in Turkey. The scope of the survey was limited to the constitutional amendment referendum process of April 16, 2017 only. The study will be based on the analysis of the qualitative discourse analysis of how the president and political party leaders have conducted their political campaigns in the context of political communication until the referendum process of the official Twitter accounts. As a result, the AKP and the MHP, which are on the 'YES' side of the referendum, have been found to use Twitter extensively. They also carried out a campaign of positive political communication through social media. The CHP, which is on the frontline of 'NO', used social media rarely during the referendum and predominantly negative political communication campaign strategy. It has been shown that political actors in the ‘YES’ and ‘NO’ fronts use social media circles to conduct quite different strategic political communication campaigns using Twitter.

Keywords
Social Media, Twitter, Referendum, Political Communication.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri