English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İnternet Haberciliğinde Çok Tıklanma Beklentisi ve Tuzak Başlıklar
(Clicbait Titles and Click Count Concern in Internet Journalism )

Yazar : Mustafa İnce    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 297-313


Özet
İnternet teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler birçok alanda olduğu gibi medya alanında da değişimi ve dönüşümü zorunlu kılmıştır. Medyanın en önemli dallarından biri olan habercilik, internet sayesinde farklı ortamlara taşınmıştır. Bu yeni ortamda da, başta iyi kazanç olmak üzere, birçok kapının anahtarı ‘çok tercih edilme’ den geçmektedir. İnternet haberciliğinde çok sayıda insana ulaşmanın göstergesi, televizyonlardaki reyting, gazetelerdeki tiraj uygulamasından farklı olarak tıklanma sayısıdır. İnternet haberciliği rüştünü ispat edebilmek, haberlerin çok okunduğunu kanıtlamak adına birçok farklı yol ve yöntemlerle okuyucuya ulaşmaya çalışmaktadır. Ancak bu çaba, habercilik pratikleri açısından tavizleri ve etik kuralların ihlalini de beraberinde getirmektedir. Çok tıklanma kaygısıyla yayınlanan haberlerde, olduğundan fazla iddialı başlıklarla insanların merak duygununa odaklanan, haber değeri tartışılacak konular ele alınmakta, okuyucular beklentiye sokulmaktadır. Haberin başlığıyla içeriği arasında uyumsuzluk ve yanıltıcı bilgilerin yanı sıra, aşırı heyecan verici bir dil ve üslup da kullanılmaktadır. Bu anlayışla üretilen haberler ise okuyucuyu aldatmakta, internet haberciliğine ve internet haberlerine olan güveni azaltmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Alexa’nın (Top Sites in Turkey) web trafikleri ölçümlerine göre, Türkiye’de en çok takip edilen iki internet haber sitesi iki hafta (14 gün) boyunca izlenmiştir. Bu haber sitelerinde konuya ilişkin yayınlanan bazı örnek haberler incelenerek, başlık ve (haber) metinleri arasındaki uyum ile birlikte, haberlerde kullanılan dil ve üslup da değerlendirilerek analiz edilmiştir. Konuya ilişkin çeşitli kaynaklardan da faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İnternet haberciliği, tıklanma kaygısı, tuzak başlık

Abstract
The rapid developments in internet technology have forced the change and transformation in media as well as in many areas. Journalism, which is one of the most important branches of the media, has moved to different environments thanks to the internet. In this new environment, the key factor, especially for“good profitability”, is being 'highly preferred'. The indicator of reaching a large number of people in Internet journalism is the number of clicks different from the circulation of newspapers and ratings of television. Internet journalism tries to reach the reader through many different ways and methods in order to prove its competence and to prove that the news being read by many people. However, this effort brings about concessions and violations of ethical rules in terms of news reporting practices. In the news published with the concern of high click count, it is attempted to increase the curiosity of the people using more ambitious headlines, the topics that are not actually worth to be on the news,are examined and expectation of the readers are increased. In addition to the incompatibility and misleading information between the headlines and the content of the news, an extremely exciting language and style are also used. The news produced with this mentality deceives the reader and reduces the trust in internet journalism and internet news. In this study, two of the most followed Internet news sites in Turkey, according to Alexa’s (Top Sites in Turkey) web traffic measurement, were monitored for two weeks (14 days). In these news sites, some sample news were examined and the harmony between the title and (news) texts were analyzed as well as the language and the style used in the news. Various sources related to the topic were also used.

Keywords
Internet journalism, click count concern, clickbait

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri