English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Standart Belirleme Sürecini Güçlendirmede İstatistiksel Bir Yaklaşım: Kümeleme Analizi
Bu araştırmada standart belirlemede k-ortalama kümeleme analizinin kullanılması; iki farklı örneklemde üç yöntemle kesme puanı belirlenmesi; dışsal kriter kullanarak sonuçların geçerliğinin incelenmesi; kümeleme analizi sonuçlarıyla Angoff, Yes/No ve Ebel yöntemlerinden elde edilen sonuçların ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada ana örneklem (N=305) ve geçerleme örneklemi (N=179) olmak üzere iki örneklem kullanılmıştır. Veri seti 20 maddelik başarı testine verilen öğrenci cevaplarından oluşmaktadır. Test merkezli yöntemlerle kesme puanı belirleyen uzman sayısı ise 17’dir. Bunun yanında geçerleme örnekleminde dışsal kriter ile kümeleme analizi sonuçları arasında 0,01 hata ile orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Kesme puanı belirleme yöntemleri arasında orta ve üstü düzeyde manidar ilişkiler olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, test merkezli standart belirleme yöntemlerinin sonuçlarıyla en yüksek ilişkiyi elde etmek için sırasıyla şu yöntemler önerilebilir: başarılılar kümesine atanan en düşük puan ile başarısızlar kümesine atanan en yüksek puanın oluşturduğu ranjın ortancasının belirlenmesi, lojistik regresyon ve başarılılar kümesine atanan bireylerin toplam puanlarının ortalaması.

Anahtar Kelimeler
Kümeleme analizi, k-ortalama, geçme puanı, standart belirleme, lojistik regresyon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri