English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ordu İlinde Ekoturizm Uygulamaları, Kabakdağı, Kayabaşı Örneği
(Ecotourism Practices in Ordu Province, the Kabakdağı and Kayabaşı Cases )

Yazar : Cemile Bahtiyar Karadeniz   - Mehmet Kabacık - Saffet Sarı  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 323-337


Özet
Bu araştırma, Ordu ili Kabakdağı ve Kayabaşı Mahallelerinde faaliyet gösteren ekoturizm işletmelerinin ekoturizme katılma sürecinin ortaya konulmasını, sunulan hizmet ve faaliyetlerin özelliklerinin belirlenmesini, işletme sorunlarının tespit edilmesini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada nitel bir yöntem olan görüşme metodu kullanılmış ve görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Üç bölümden oluşan görüşme formu açık uçlu sorulardan oluşmaktadır Görüşmeler yüz yüze uygulanmıştır. Toplanan veriler betimsel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yurt içinden ve dışından gelen küçük guruplar köydeki meskenlerde misafir edilmekte, ziyaretçilere yöresel yemekler, oyunlar ve gezi hizmetleri sunulmaktadır. Çalışmadan elde edilen en çarpıcı sonuçlar; işletmelerin yaşadıkları tanıtım sorunları, destek eksikliği ve ekoturizm faaliyetlerinde bulunan işletmelerin sertifikasyon sorunudur. Ekoturizm işletmelerinin kurulması ve sürdürülmesi için büyük çaba harcamak gerekmektedir. Bu bağlamda organizasyon yapabilme yeteneğine sahip girişimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kabakdağı’nda sürdürülen ekoturizm faaliyetleri daha kapsamlı olup bölgedeki diğer köylere birçok açıdan örnek teşkil etmektedir. Kayabaşı'nda ise şehir merkezine ve üniversiteye yakın olması nedeniyle alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup bu bölge ekoturizm açısından gelecek vaat etmektedir. Ordu ilinde ekoturizme dayalı kırsal turizmin gelişmesi kırsal kalkınmanın sağlanması ve kırsal göçün azaltılmasına olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Ordu ili, Kabakdağı, Kayabaşı

Abstract
This research aims to reveal the process of initiating ecotourism enterprises in the Kabakdağı and Kayabaşı Districts of Ordu province, to determine the characteristics of the services and activities offered to visitors, to identify the operational problems of the enterprises and to develop solutions to these problems. The interview method was used as a qualitative method and the interview form was developed by the researchers. The three-part interview form consists of open-ended questions. The collected data were evaluated with descriptive content analysis. Small groups of domestic and international visitors are hosted in the local houses, visitors are offered local dishes, games and sightseeing services. The most striking results obtained from the study were; the marketing problems of the ecotourism enterprises, the lack of local support, and the certification problems of the enterprises. Establishing and sustaining ecotourism enterprises requires considerable amount of effort. In this context, there is a need for entrepreneurs who are capable of organizing. The ecotourism activities carried out in Kabakdağı are more comprehensive and serve as a model for other villages in the region in many respects. In Kayabaşı, due to the fact that it is close to the city center and the university, infrastructure works have been completed and this region is promising area in terms of ecotourism. The development of rural tourism based on ecotourism in Ordu province will contribute to the rural development and decrease rural migration.

Keywords
Ecotourism, Ordu province, Kabakdağı, Kayabaşı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri