English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Konaklama İşletmelerinde Kadınlara Özel Katlar
Turizmin dinamik yapısı ve yeni arayışlar destinasyonlar düzeyinde değişimi zorunlu hale getirmiştir. Bu yeni süreç birçok turizm alt sektöründe olduğu gibi konaklama işletmelerinde de kendini göstermiştir. Zira yaşanılan sosyo-kültürel ortam, gelir seviyesi, eğitim düzeyi ve cinsiyet gibi birçok değişken insanlar arasında farklılığa neden olmakta ve doğal olarak talepte de farklılıklar meydana gelmektedir. Bu bağlamda farklılık yaratan değişkenlerden biri olan cinsiyet, tüketicilerin konaklama işletmeleri seçimindeki karar alma süreçlerini etkilemekte ve konaklama tesislerinin tercih edilme sıklığında cinsiyet giderek daha fazla önem arz etmektedir. Bu nedenle üzerinde araştırma yapılması gereken tüketici gruplarından birinin de kadınlar olduğu görülmektedir. Zira, her geçen gün değişen konaklama işletmeleri incelendiğinde, kadınlar için bir dizi yeniliğin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu değişikliklerden biri de kadınlara özel katların tahsis edilmesidir. Söz konusu konaklama işletmeleri kadın misafirleri için kadınsı oda tasarımları, dekorasyonlar, özel asansörler, güzellik-bakım aksesuar-malzemeleri ve kadın çalışanlar gibi birçok yeniliği hayata geçirmişlerdir. Bu çalışmada, farklı ülkelerde gelişmekte olan kadınlara özel katlar ve/veya oteller incelenmiştir. Çalışmada, kadın temalı konaklama işletmelerinin sayıca artması, bu tesislere yönelik talebin düzeyi, bu otellerin tercih edilme nedenleri gibi sorulara cevaplar aranmış ve ampirik çalışmadan elde edilen sonuçlar ortaya konulmuştur. Kadınlara özel katlar konseptinin temelde iki değişkenle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan ilki, kadınların seyahatleri sırasında kendilerini güvende hissetmeleri, diğeri ise kadınların kendilerini özel hissetme ve gerçekleştirme eğiliminde olmalarıdır. Bu durum kişisel tercihe bağlı olarak gelişen bu konseptin ayrımcılık temeline dayanmadığının açık bir göstergesidir. Ayrıca, çalışmada farklı görüş ve yaklaşımlara yer verilmek suretiyle konu derinlemesine analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kadın Turistler, Özel İlgi Turizmi, Niş Pazar, Konaklama İşletmeleri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri