English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

13-1 . Sayı



Editör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Can Biçer - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2023

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Aylin Özodabaş  
Anadolu’daki Tarihi Camiler ve Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Cami Ss, 1-20
Historical Mosques in Anatolia and Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Akkoyun  
Medya Ürünü Bağlamında Puslu Yolculuk Belgeseli Ss, 21-31
Media Product: Foggy Journey Documentary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Konuklar  
Atatürk’ün Cenaze Töreni Fotoğraf Albümü Onarımının Restorasyon Amaç ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Ss, 32-44
Evaluation of Atatürk's Funeral Ceremony Photo Album Repair in Terms of Restoration Purposes and Principles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Yılmaz - Ebru Bağçı  
Helal Turizm Trendleri: Kuşaklar Üzerine Bir Uygulama Ss, 45-57
Halal Tourism Trends: An Application on Generations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem Güvenbaş - Mukaddes Polay  
Yayalaştırmanın Turist Kamusal Alan Kullanımı Üzerine Etkileri, Kuzey Kıbrıs Lefkoşa Surlariçi Örneği Ss, 58-70
The Social Impacts of Pedestrianization on Tourist Public Space Usage Case Study: Nicosia Walled City, North Cyprus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Öztürk - Fuat Atasoy  
Spor Turizmi Kapsamında Amatör Futbol Turnuvasına Katılan Bireylerin Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi Ss, 71-85
Determination of Sports Participation Motivation of Individuals Participating in Amateur Football Tournament within the Scope of Sports Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Yaşar  
Turizm Alanında Kişilik Özellikleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi Ss, 86-99
Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses on Personality Traits in the Field of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Sancı - Ömer Dulkadir  
Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Ss, 100-112
The Effect of Organizational Identification Levels of Teachers Working in Karabuk Province on the Levels of Cyberloafing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş Gür - İbrahim Canbulat  
Türkiye’de Cristina Trivulzio di Belgiojoso’nun Kızı Maria’ya Ait Arazi, Çiftlik ve Mülkler Ss, 113-135
Lands, Farms and Properties Belonging to Maria, Daughter of Cristina Trivulzio di Belgiojoso in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün Tuzcu  
Misafirlerin Otellerdeki Yenilik Yönetimi Algısı ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Nitel Bir Araştırma Ss, 136-151
A Qualitative Research to Determine the Effect of Innovation Management in Hotels on Revisit Intent
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga Uzun  
Osmanlı Duvar Resimlerinde Antik Kent Kalıntılarının Bir Tema Olarak Kullanılması Üzerine Ss, 152-174
On the Use of Ancient City Ruins as a Theme in Ottoman Wall Paintings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan Dülgaroğlu - Erge Tür  
Airbnb Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Profili Ss, 175-191
Bibliometric Profile of Studies on Airbnb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmat Mahamat Oumar  
Afrika Boynuzu Ülkelerinin Siyasal Yapısına Giriş Ss, 192-204
Introduction to the Political Structure of the Countries of the Horn of Africa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursima Özer - Tuğba Kiper - Suat Çabuk  
Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme Ss, 205-229
Developing a Strategy for Agricultural and Tourism Based Planning Approach in Rural Settlements in Tekirdag Ganos Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Akturfan - Ali Şen  
Rekreasyon Turizmi Bağlamında Gastronomi Temalı Festivaller Ss, 230-244
Gastronomy Themed Festivals in the Context of Recreational Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1349
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Yılmaz - Nurettin Ayaz  
Batı Karadeniz Bölgesi Yöresel Yemeklerinin Tanıtımı: Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi Web Siteleri Üzerine İçerik Analizi Ss, 245-256
Promotion of Local Food of the Western Black Sea Region: A Content Analysis on the Governor's and District Municipality Websites
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri