English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

13-1 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Can Biçer - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2023

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAylin Özodabaş  
Anadolu’daki Tarihi Camiler ve Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Cami Ss, 1-20
Historical Mosques in Anatolia and Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Akkoyun  
Medya Ürünü Bağlamında Puslu Yolculuk Belgeseli Ss, 21-31
Media Product: Foggy Journey Documentary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Konuklar  
Atatürk’ün Cenaze Töreni Fotoğraf Albümü Onarımının Restorasyon Amaç ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Ss, 32-44
Evaluation of Atatürk's Funeral Ceremony Photo Album Repair in Terms of Restoration Purposes and Principles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Yılmaz - Ebru Bağçı  
Helal Turizm Trendleri: Kuşaklar Üzerine Bir Uygulama Ss, 45-57
Halal Tourism Trends: An Application on Generations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem Güvenbaş - Mukaddes Polay  
Yayalaştırmanın Turist Kamusal Alan Kullanımı Üzerine Etkileri, Kuzey Kıbrıs Lefkoşa Surlariçi Örneği Ss, 58-70
The Social Impacts of Pedestrianization on Tourist Public Space Usage Case Study: Nicosia Walled City, North Cyprus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Öztürk - Fuat Atasoy  
Spor Turizmi Kapsamında Amatör Futbol Turnuvasına Katılan Bireylerin Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi Ss, 71-85
Determination of Sports Participation Motivation of Individuals Participating in Amateur Football Tournament within the Scope of Sports Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Yaşar  
Turizm Alanında Kişilik Özellikleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi Ss, 86-99
Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses on Personality Traits in the Field of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Sancı - Ömer Dulkadir  
Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Ss, 100-112
The Effect of Organizational Identification Levels of Teachers Working in Karabuk Province on the Levels of Cyberloafing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş Gür - İbrahim Canbulat  
Türkiye’de Cristina Trivulzio di Belgiojoso’nun Kızı Maria’ya Ait Arazi, Çiftlik ve Mülkler Ss, 113-135
Lands, Farms and Properties Belonging to Maria, Daughter of Cristina Trivulzio di Belgiojoso in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri