English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Turizm Alanında Kişilik Özellikleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi
Kişilik özellikleri, bireylerin duygu ve davranışlarını etkilemesinden dolayı akademik alanda farklı açılardan kişilik özellikleri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Fakat, yapılan araştırmaların gelişimini ele alan ve niteliklerini tespit eden incelemelerde eksiklik bulunmaktadır. Bu kapsamada, bu araştırmada, 2005-2022 yılları arasında turizm alanında kişilik özellikleri konusu ile ilgili Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan lisansüstü tezlerin incelenerek bibliyometrik niteliklerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Araştırma amacı kapsamında, erişime açık olan 47 lisansüstü tez incelenmiştir. İnceleme sonrasında elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programından faydalanılmıştır. Turizm alanında kişilik özellikleri konusu ile ilgili lisansüstü tezlerde yüksek lisans tezleri fazladır. Yayım dili olarak Türkçe, anahtar kelime olarak 4 kelime sıklıkla kullanılmaktadır. Analiz bulguları incelendiğinde, kişilik özellikleri konusunun farklı konularla çalışıldığı belirlenmiştir. Tezlerde, en fazla iş tatmini, tükenmişlik ve turist memnuniyeti konuları çalışılmıştır. Ayrıca tezlerde nicel yöntemin, veri toplanan bireyler olarak işgörenlerin sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Veri toplanan yerler geniş bir alana yayılmaktadır. En fazla veri otel ve destinasyonlardan toplanmıştır. Tezlerde kişilik özelliklerini ölçmek için en fazla Beş Faktör Kişilik Kuramı tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kişilik Özellikleri, Turizm, Bibliyometrik Analiz

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri