English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Helal Turizm Trendleri: Kuşaklar Üzerine Bir Uygulama
(Halal Tourism Trends: An Application on Generations )

Yazar : Cihan Yılmaz   - Ebru Bağçı  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 13-1
Sayfa : 45-57


Özet
Bu çalışma, insanların motivasyon ve ihtiyaçlarının algılanmasında önemli bir kriter olan Helal Turizmin nesiller boyu algısına ışık tutmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda bu araştırma Türkiye'de yaşayan bireylerin helal turizm trendlerini dikkate alarak içinde bulundukları kuşaklara göre farklılıklarını ve benzerliklerini ortaya koymaktır. Araştırma, 2022 yılında Türkiye'de yaşayan denekler üzerinde yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler paket program kullanılarak değerlendirilmiş, normallik, geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra araştırma için oluşturulan hipotezler frekans, ANOVA ve t-testleri ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 409 anketten yola çıkılarak, geçerlilik ve güvenirlik unsurları güçlü olan bir veri seti oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda helal turizm eğilimi en yüksek kuşak grubunu ortalama 3.9960 ile “Baby Boomers” kuşağı, bunu ortalama 3.9167 ile gelenekçiler, ortalama 3.6090 ile X kuşağı, Y kuşağı izledi. 3.1442 ortalama ile Z kuşağı ve 2.5801 ortalama ile Z kuşağı. Araştırmanın bulgusu olarak “Otelde yemek israfının minimum düzeyde olması önemlidir” maddesi en yüksek katılım oranını alırken, “Bayanlar ve erkekler için ayrı rekreasyon alanlarının olması önemlidir” maddesi en yüksek katılımı almıştır. Otelde" en az puanı aldı.

Anahtar Kelimeler
Motivasyon, Satın Alma Niyeti, Turizm

Abstract
This study aimed to shed light on the Halal Tourism perceptions regarding the generations, as an important criterion in perceiving people's motivation and needs. In this respect, this research is to reveal the differences and similarities of individuals living in Turkey considering halal tourism trends by the generations they are involved in. The research is based on the results of the survey made on subjects living in Turkey in 2022. The data collected within the scope of the research were evaluated using the package program, and having analyzed the normality, validity and reliability, the hypotheses formed for the research were tested with frequency, ANOVA and T-tests. Based on the 409 questionnaires obtained from the research, a data set possessing strong elements of reliability and validity was formed. As a result of the analysis, the generation group with the highest halal tourism tendency was "Baby Boomers" with an average of 3,9960, followed by the traditionalists with an average of 3.9167, the X generation with an average of 3.6090, the Y generation with an average of 3.1442 and the Z generation with an average of 2.5801. As the finding of the research, the item "It is important that the food waste at the hotel is at a minimum level" received the highest rate of participation, whereas the item "It is important that there are separate recreation areas for men and women in the hotel" received the least ratings.

Keywords
Motivation, Purchase Intent, Tourism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri