English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Atatürk’ün Cenaze Töreni Fotoğraf Albümü Onarımının Restorasyon Amaç ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Atatürk's Funeral Ceremony Photo Album Repair in Terms of Restoration Purposes and Principles )

Yazar : Mehmet Konuklar    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 13-1
Sayfa : 32-44


Özet
Tarihi eser koruma ve onarım çalışmalarında amaç, yöntem ve yapılacak işlemlerin belirlenmesinde ve esere uygulanmasında uluslararası kabul görmüş belgelerde açıklanan etik ilkelere uygun hareket etmek gerekmektedir. Ancak restorasyonda karar alma süreçleri ve restorasyon etik ilkelerine uygunluk alanlarındaki bilimsel araştırma azlığı, restorasyon çalışmalarında istenmeyen uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tarihi eserlerdeki tahribatlar da restorasyon işlemleri de esere özgü olduğundan restorasyon etik değerlendirmeleri, doğrudan restorasyon uygulaması üzerinden yapılmalıdır. Bu çalışmada Atatürk’ün İstanbul ve Ankara’daki Cenaze Töreni adlı fotoğraf albümüne uygulanan restorasyon çalışmasının restorasyon amaç ve ilkelerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Albüm restorasyonu çalışmasının amacı, Caple’ın RIP üçgeni modeline göre analiz edilmiştir. Çalışmanın restorasyon ilkelerine uygunluk değerlendirmesi ise çalışma kapsamında alınan önemli kararların; Sürdürülebilirlik, Özgünlük, Minimum Müdahale ve Geri Dönüşlük restorasyon ilkelerine göre irdelenmesi yoluyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Fotoğraf Restorasyonu, Restorasyon İlkeleri, Sürdürülebilirlik, Özgünlük

Abstract
It is necessary to act in accordance with the ethical principles explained in internationally accepted documents in the determination of the purpose, method and procedures to be carried out of the restoration of historical artifacts and their application to the work. However, the scarcity of scientific studies in the areas of decision-making processes in restoration and compliance with restoration ethical principles causes undesirable applications in restoration studies. Since the destructions and restoration processes in historical artifacts are unique to the artifact, restoration ethics assessments should be made directly through the restoration practice. In this study, within the scope of the restoration work applied to Atatürk's Funeral Photo Album, a restoration work was evaluated according to the restoration purpose and principles. The purpose of the album restoration study was analyzed according to Caple's RIP triangle model. In addition, important decisions taken within the scope of the study; Compliance with the 4 basic restoration principles of Sustainability, Authenticity, Minimal Intervention and Reversibility has been examined.

Keywords
Photograph Restoration, Restoration Principles, Sustainability, Authenticity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri