English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yayalaştırmanın Turist Kamusal Alan Kullanımı Üzerine Etkileri, Kuzey Kıbrıs Lefkoşa Surlariçi Örneği
(The Social Impacts of Pedestrianization on Tourist Public Space Usage Case Study: Nicosia Walled City, North Cyprus )

Yazar : Gizem Güvenbaş   - Mukaddes Polay  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 13-1
Sayfa : 58-70


Özet
Yayalaştırma tarihi kentlerin değerlerinin yeniden kazanılmasına katkıda bulunabileceği gibi kamusal alanlarda turist kullanımının gelişmesi için de büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Tarihi kent merkezlerinin yayalaştırılması, çeşitli turist odaklı kullanımlar için fırsatlar sunarak birçok sosyal, ekonomik ve fiziksel avantajlar da sağlayabilmektedir. Lefkoşa Surlariçi, Avrupa'nın son bölünmüş başkentidir ve bugün iki ayrı devlete ev sahipliği yapmaktadır. Tampon bölge, kuzey ve güney Lefkoşa arasındaki sınırı oluşturmaktadır. 2008 Yılında Lefkoşa'nın Surlarla Çevrili iki bölümü arasında yer alan Lokmacı Kapısı geçişlere açılmıştır. Kapının açılması, hem turizm potansiyelinin gelişmesinde hem de tarihi Kent’in canlandırılmasında önemli bir katkı sağlamıştır. Lefkoşa Surlariçi, Lokmacı geçidi'nin açılmasının ardından, yayalaştırma ile birlikte önemli bir çekim merkezi olmuştur. Lokmacı geçişinin açılmasından önce, bozulmaya ve özelliklerini kaybetmeye başlayan kamusal alanlar, kapının açılmasıyla birlikte önemli bir kamusal alana dönüşmeye başlamıştır. Devlet ve yerel otoriteler ile turizm aktiviteleri ele alınarak, tarihi kent merkezinin yeniden canlandırılması için yayalaştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, yayalaştırmanın turist kamusal alan kullanımı üzerindeki sosyal etkilerini incelemektir. Lefkoşa Surlariçi’nin kuzey kesimindeki turist sosyal aktivitelerini ve kullanıcılarını belirlemek üzere gözlemsel analizler yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise bulgulara yönelik önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yayalaştırma, Kamusal Alan, Turist Kullanımı, Tarihi Kentsel Mekan, Lefkoşa Surlariçi

Abstract
Pedestrianization can contribute to restoring the values of historic cities and also create great potential for the development of tourist usage in public spaces. The pedestrianization of the historic city centres can bring many social, economic and physical benefits by offering diverse opportunities for various tourist-oriented uses. Nicosia Walled City is the last divided capital in Europe and hosts two separate states today. A buffer zone creates the border between Northern and Southern Nicosia. In 2008, a gate was opened between the two parts of Nicosia Walled City called Lokmacı Gate. The opening of the gate has an important role in both the development of tourism potential and the revitalization of the historical part of the City. Nicosia Walled City is a significant historic urban corner that the pedestrianization project was implemented after the opening of the Lokmacı Gate. The public spaces, which began to deteriorate and lose their characteristics before the opening of the Lokmacı Gate, have started to transform into important public spaces with the opening of the Gate. Pedestrianization can help to vitalize the historic city center through tourism facilities that are applied by the collaboration of the local and governmental authorities. This study is aimed to examine the social impacts of pedestrianization on tourist public space usage. On-site observations were carried out to determine the types of tourist activities and usage in the Northern part of the Nicosia Walled City. According to the findings, the recommendations were given in the final section of the paper.

Keywords
Pedestrianization, public space, tourist uses, historic urban corner, Nicosia Walled City

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri