English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
Günümüzde bütün örgütler gibi okullar da amaçlarını ve rutin işlemlerini gerçekleştirmek için teknolojiyi kullanmaktadırlar. Ancak her ne kadar teknoloji kullanımı okullar için gerekli bir araç olarak değerlendirilse de uygulamada, öğretmenlerin teknolojiyi ve interneti işyeri dışındaki özel amaçları için de kullanabildikleri görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyinin sanal kaytarma düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma Karabük ilinde gerçekleştirilmiştir. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışmaya 375 öğretmen katılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin örgütleriyle özdeşleşme düzeyleri ile sanal kaytarma düzeyleri orta seviyede çıkmıştır. Bununla birlikte örgütsel özdeşleşme, sanal kaytarma ile alt boyutları olan önemsiz ve önemli sanal kaytarma boyutları ile ters yönlü bir ilişki olduğu ve örgütsel özdeşlemenin hem genel kaytarmayı hem de önemsiz ve önemli sanal kaytarmayı çeşitli düzeylerde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Özdeşleşme, Sanal Kaytarma, Öğretmen, Karabük

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri