English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turizm Alanında Kişilik Özellikleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi
(Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses on Personality Traits in the Field of Tourism )

Yazar : Emre Yaşar    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 13-1
Sayfa : 86-99


Özet
Kişilik özellikleri, bireylerin duygu ve davranışlarını etkilemesinden dolayı akademik alanda farklı açılardan kişilik özellikleri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Fakat, yapılan araştırmaların gelişimini ele alan ve niteliklerini tespit eden incelemelerde eksiklik bulunmaktadır. Bu kapsamada, bu araştırmada, 2005-2022 yılları arasında turizm alanında kişilik özellikleri konusu ile ilgili Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan lisansüstü tezlerin incelenerek bibliyometrik niteliklerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Araştırma amacı kapsamında, erişime açık olan 47 lisansüstü tez incelenmiştir. İnceleme sonrasında elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programından faydalanılmıştır. Turizm alanında kişilik özellikleri konusu ile ilgili lisansüstü tezlerde yüksek lisans tezleri fazladır. Yayım dili olarak Türkçe, anahtar kelime olarak 4 kelime sıklıkla kullanılmaktadır. Analiz bulguları incelendiğinde, kişilik özellikleri konusunun farklı konularla çalışıldığı belirlenmiştir. Tezlerde, en fazla iş tatmini, tükenmişlik ve turist memnuniyeti konuları çalışılmıştır. Ayrıca tezlerde nicel yöntemin, veri toplanan bireyler olarak işgörenlerin sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Veri toplanan yerler geniş bir alana yayılmaktadır. En fazla veri otel ve destinasyonlardan toplanmıştır. Tezlerde kişilik özelliklerini ölçmek için en fazla Beş Faktör Kişilik Kuramı tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kişilik Özellikleri, Turizm, Bibliyometrik Analiz

Abstract
Since personality traits affect the emotions and behaviors of individuals, researches on personality traits are carried out from different perspectives in the academic field. However, there is a lack of studies that address the development of the researches and determine their qualities. In this context, in this research, it is aimed to determine the bibliometric qualities of the postgraduate theses published in the National Thesis Center of the Higher Education Institution on the subject of personality traits in the field of tourism between the years 2005-2022. Within the scope of the research purpose, 47 postgraduate theses that are open to access were examined. The statistical package program was used to analyze the data obtained after the examination. In tourism, there are more postgraduate theses on personality traits. Turkish is the publication language; four words are frequently used as keywords. When the analysis findings were examined, it was determined that the subject of personality traits was studied with different subjects. The issues of job satisfaction, burnout, and tourist satisfaction were mainly studied in the thesis. In addition, it is seen that the employees frequently prefer the quantitative method as the individuals whose data is collected in the theses. Data collection sites are spread over a wide area. Most data were collected from hotels and destinations. Five-Factor Personality Theory was preferred at most to measure personality traits in theses.

Keywords
Personality Traits, Tourism, Bibliometric Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri