English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Helal Turizm Trendleri: Kuşaklar Üzerine Bir Uygulama
Bu çalışma, insanların motivasyon ve ihtiyaçlarının algılanmasında önemli bir kriter olan Helal Turizmin nesiller boyu algısına ışık tutmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda bu araştırma Türkiye'de yaşayan bireylerin helal turizm trendlerini dikkate alarak içinde bulundukları kuşaklara göre farklılıklarını ve benzerliklerini ortaya koymaktır. Araştırma, 2022 yılında Türkiye'de yaşayan denekler üzerinde yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler paket program kullanılarak değerlendirilmiş, normallik, geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra araştırma için oluşturulan hipotezler frekans, ANOVA ve t-testleri ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 409 anketten yola çıkılarak, geçerlilik ve güvenirlik unsurları güçlü olan bir veri seti oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda helal turizm eğilimi en yüksek kuşak grubunu ortalama 3.9960 ile “Baby Boomers” kuşağı, bunu ortalama 3.9167 ile gelenekçiler, ortalama 3.6090 ile X kuşağı, Y kuşağı izledi. 3.1442 ortalama ile Z kuşağı ve 2.5801 ortalama ile Z kuşağı. Araştırmanın bulgusu olarak “Otelde yemek israfının minimum düzeyde olması önemlidir” maddesi en yüksek katılım oranını alırken, “Bayanlar ve erkekler için ayrı rekreasyon alanlarının olması önemlidir” maddesi en yüksek katılımı almıştır. Otelde" en az puanı aldı.

Anahtar Kelimeler
Motivasyon, Satın Alma Niyeti, Turizm

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri