English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Medya Ürünü Bağlamında Puslu Yolculuk Belgeseli
(Media Product: Foggy Journey Documentary )

Yazar : Turan Akkoyun    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 13-1
Sayfa : 21-31


Özet
1918-1919 yıllarında altı aylık süreçte Mustafa Kemal Paşa’nın askeri yetkiler Anadolu’ya geçişinde Bandırma Vapuru ile üç günlük seyahati isabetli bir adımla Puslu Yolculuk ismi verilen belgesel iletişim bilimlerinin ifadesiyle hedef kitleye ulaştırıldı. Belgeselde yer alan bilim insanları akademik birikimlerini aktarırken araştırma konusunun değerini paylaşmanın yanında sözel ve görsel medya ürünüyle toplumsal hafızanın güncellemesine katkı sağladılar. Yaşananlar, yaşanmak zorunda kalınanlar “kışı geçirse de ayazın unutulmaması” Türk kültürünün ana düsturlarından, iletişim bilimlerinin de toplumsal hafızasının gereklerindendir. Medya ürünleri hem kültürel değerleri hem de toplumsal hafızanın canlılığına destek verirler. Aynı zamanda ülke, tahsil, bölge, düşünce, kuşak gibi sınırlılıkları kolaylıkla aşarlar. Süresi sınırlı olsa dahi arzulanan etkiyi yapması halinde tesiri hem tarifsiz hem de sınırsız olabilmektedir. Araştırmanın amacı Atatürk’ün Anadolu’ya geçiş yolculuğunu akademik ağırlıkla hedef kitleye ulaştıran ilgili medya ürününe sosyal bilimler ve iletişim bilimleri yanı sıra saha değerlendirmelerinde bulunarak, bilimsel açıdan önemine dikkat çekmektir. Türk milletinin varlığını muhafaza yolculuğunu geçerli ve güvenli yöntemle betimsel analizini gerçekleştirmektir.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Kemal Paşa, Belgesel, Puslu Yolculuk, Bağımsızlık, Toplumsal Hafıza.

Abstract
In the six-month period between 1918-1919, Mustafa Kemal Pasha's three-day voyage with the Bandırma Ferry during the transition of military powers to Anatolia was conveyed to the target audience with the expression of the documentary communication sciences, which is rightly called "Foggy Journey". In the documentary, apart from sharing the value of the research topic, while the scientists convey their academic knowledge; They contributed to the updating of social memory with their verbal and visual media products. What happened, what had to be lived, "even if the winter passes, the frost should never be forgotten" is one of the main principles of Turkish culture, communication sciences and the requirements of social memory. Media products; They support the vitality of both cultural values and social memory. At the same time, they easily cross borders such as country, education, region, thought and generation. Even if its duration is limited, its effect can be both indescribable and unlimited if it has the desired effect. The aim of the research is to make field evaluations on the social sciences and communication sciences as well as the relevant media product that conveys Atatürk's journey to Anatolia to the target audience with an academic focus; to draw attention to its scientific importance. The journey of the Turkish nation to preserve its existence; To perform descriptive analysis with a valid and safe method.

Keywords
Mustafa Kemal Pasha, Documentary, Foggy Journey, Independence, Social Memory.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri