English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Anadolu’daki Tarihi Camiler ve Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Cami
(Historical Mosques in Anatolia and Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Mosque )

Yazar : Aylin Özodabaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 13-1
Sayfa : 1-20


Özet
Tarihi yapılar; yapıldığı dönemin mimari elemanlarını, mühendislik tecrübelerini, kullanılan malzemeleri ve kültürel bilgilerini günümüze kadar getirebilen taşınmaz kültür varlıklarıdır. Anadolu’da osmanlı ve selçuklulardan kalan birçok tarihi cami vardır. Bu tarihi camiler taş veya ahşap yapım teknikleri kullanılarak inşa edilmiş ve günümüze kadar gelmişlerdir. Ileri seviyede ahşap ve taş işçiliklerini görmek mümkündür. Bu çalışmada birkaç cami örneklendirilmiş olup, özellikle ahşap veya taş yapım tekniği kullanılarak inşa edilmiş olanlara yer verilmiş ve söğüt mehmet çelebi cami ise detaylı bir şekilde incelenerek yapının genel özellikleri ve yapının şu anki durumuna ait bilgilere yer verilmiştir. Bilecik ili söğüt ilçesinde bulunan çelebi sultan mehmet camisi, çelebi sultan mehmet tarafından 1414-1420 yılları arasında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, 12 adet kubbe ve 1 minaresi kuzey, doğu ve batı taraflarından 3 giriş kapısı olan ulu bir camidir. Bu çalışma; vakıflar genel müdürlüğü mülkiyetindeki çelebi mehmet camii, mimarisinin ve özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çelebi mehmet camisinin karşılaştırma ve değerlendirilmesinin daha sağlıklı yapılabilmesi için, anadolu’daki diğer cami örnekleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda söğüt çelebi sultan mehmet camisinin iç mekânında; bozulan yüzeylerin kireç harcıyla sıvanması, ahşap döşeme kaplamalarında yer yer oluşan bozulmaların mevcuduna uygun şekilde yenilenmesi, ahşap merdiven ve korkulukların sağlamlaştırılması, pencerelerin bakımlarının yapılması. Dış mekânda ise; cephenin temizlenmesi ve derzlerin onarılması, yapının çevre sularından korunması için drenaj sistemi yapılması gibi bazı restorasyon müdahalelerinin yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel Yapılar, Anadolu Camileri, Tarihi Doku, Rölöve, Restorasyon

Abstract
Historical places; they are immovable cultural assets that can bring the architectural elements, engineering experiences, materials and cultural information of the period they were built to the present day. There are many historical mosques in Anatolia from the Ottoman and Seljuk eras. These historical mosques were built using stone or wood construction techniques and have survived to the present day. It is possible to see advanced wood and stone craftsmanship. In this study, a few mosques were exemplified, especially those built using wood or stone construction techniques, and Söğüt Mehmet Çelebi Mosque was examined in detail and information about the general features of the building and the current state of the building were given. Celebi Sultan Mehmet Mosque, located in Bilecik province Sogut district, was examined. It was built by Çelebi Sultan Mehmet the years 1414 and 1420. It is a grand mosque with a rectangular plan, 12 domes and 1 minaret, with 3 entrance doors from the north, east and west sides. In this study, Celebi Mehmet Mosque, owned by the General Directorate of Foundations, aims to better understand and evaluate its architecture and features. In order to make the comparison and evaluation of Celebi Mehmet Mosque more reliable, other mosque examples in Anatolia were examined. As a result of the examinations, in the interior of the Söğüt Çelebi Sultan Mehmet mosque; plastering the deteriorated surfaces with lime mortar, renewing the deteriorated wooden floor coverings in accordance with the existing ones, reinforcing the wooden stairs and railings, maintaining the windows. If outdoors; It is recommended to carry out some restoration interventions such as cleaning the facade and repairing the joints, making a drainage system to protect the building from environmental waters.

Keywords
Traditional Buildings, Anatolian Mosques, Historical Texture, Survey, Restoration

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri