English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

10-3 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaliha Çetinyokuş - Alp Geyik  
Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kapsamında Tünel Güvenliği ve Risk Analizi Ss, 492-510
Tunnel Safety and Risk Analysis within the Scope of Dangerous Goods Transport on Roads
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olgun Küçük - Mevlüt Can Koçak  
Trabzonspor Futbol Takımının Medyada Konumlandırılışı: Trabzon Örneği Ss, 511-520
The Positioning of Trabzonspor Sports Club on Media: The Case Of Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Gökmen - İbrahim Ege  
Karabük İl’indeki Rekreasyonel Alanların Coğrafi Dağılışı Ss, 521-537
Geographical Distribution of Recreational Areas in Karabük Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öykü Soyöz Semerci  
Lise Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı Üzerine Bir Alan Araştırması: Uşak Örneği Ss, 538-567
Field Research of Digital Game Addiction in High School Students: The Case of Uşak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Onbaş  
Sosyal Medyada Black Friday Reklamlarının Görünürlüğü Üzerine Bir Analiz: Hepsiburada ve Trendyol Örnekleri Ss, 568-586
An Analysis on the Visibility of Black Friday Ads on Social Media: Hepsiburada and Trendyol Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Uygurtürk - Eyüp Yılkan  
BİST Gıda ve İçecek Sektöründe Nakit Akım Odaklı Finansal Performansın TOPSIS ve ARAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Ölçümü Ss, 587-609
Comparative Measurement of Cash Flow Based Financial Performance in BIST Food and Beverage Sector with TOPSIS and ARAS Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Recep Bakar  
Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı: Sinop İli Örneği Ss, 610-626
University Students’ Perception of Destination Image: The Case of Sinop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nayef J. Jomaa - Mohammad Alia - Kamariah Yunus  
The Use of Metadiscourse Markers in the Academic Writing of Hard and Soft Domains Ss, 627-644
Üstsöylem Belirleyicilerinin Fen ve Sosyal Bilimler Alanlarındaki Akademik Yazımlarda Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut891
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Diker  
Evaluation of the Sous Vide Technique in terms of Quality and Safety Ss, 645-654
Kalite ve Güvenlik Kavramları Bağlamında Sous Vide Tekniğinin Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut873
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Ali Yetgin  
Covid 19’un Birleşik Krallık’taki Şirketlere Etkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma Ss, 655-663
The Effect of Covid-19 on Companies in the United Kingdom
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Keleş - Kevser Çınar - Halil Akmeşe  
Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel İnovasyon Algılarının Bölüm Memnuniyetine Etkisi Ss, 664-679
The Impact of Individual Innovation Perceptions of Tourism Faculty Students on Department Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taşkın Deniz - Burhan Yavaş  
Karşılaştırmalı Bir Kültürel Coğrafya Araştırması: Bulak ve Yazıköy (Safranbolu) Kırsalında Keşkek Yapımı ve Kültürü Ss, 680-689
A Comparative Cultural Geography Study: Keşkek Production and Culture in the Bulak and Yazıköy (Safranbolu) Countryside
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Deniz - Elif Ceyda Albayrak  
Kadın Hareketleri ve Medya: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Ulusal Gazetelerde Temsili Üzerine Bir Analiz Ss, 690-709
Women’s Movements and Media: An Analysis of the Representation of the 8th March International Women’s Day in the National Newspapers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel Sümer - Ayşe İpek Koca Ballı  
Öğretmenlerin Öz Yeterliklerinin Politik Becerilerine Etkisi Ss, 710-725
Effects of Teachers' Self-Efficacy on Political Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce - Mesut Yılmaz  
Türk Sinemasında Din Adamlarının Sunumu: Kemal Sunal Filmlerindeki Dini Karakterler Üzerine Bir İnceleme Ss, 726-741
Presentation of the Clergy in Turkish Cinema: A Review of Religious Characters in Kemal Sunal Films
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri