English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sosyal Medyada Black Friday Reklamlarının Görünürlüğü Üzerine Bir Analiz: Hepsiburada ve Trendyol Örnekleri
(An Analysis on the Visibility of Black Friday Ads on Social Media: Hepsiburada and Trendyol Examples )

Yazar : Kadriye Onbaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-3
Sayfa : 568-586


Özet
Tüketim olgusu, toplumlarda satın alma eyleminin bilinçli veya bilinçsiz şekilde gerçekleşmesiyle günden güne artmaktadır. Bireyler, kültür endüstrisi ürünleri vasıtasıyla maruz kaldıkları reklamlar aracılığıyla tüketme eylemine güdülenmektedir. Reklamlar, sundukları temsiller ve söylemler ile tüketicide ilgi uyandırmakta ve onları tüketme davranışında bulunmaya itmektedir. Öyle ki toplumlar, bireylerin ihtiyacı olmayan ürünleri şuursuzca satın alma pratiklerine sahip olduğu bir tüketim toplumu haline dönüşmektedir. Türkiye’de kasım ayının son haftasına denk gelen “Black Friday” dönemi bir alışveriş sezonu haline dönüşmüştür. Bu kapsamda çalışmada Türkiye’de en fazla ziyaretçi sayısına sahip e-ticaret sitelerinden Hepsiburada ve Trendyol’un bu dönemde yaptıkları sosyal medya paylaşımları içerik analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca Black Friday döneminde Türkiye’de gerçekleştirilen toplam satış miktarları ve harcama miktarları geçmiş istatistiklerle kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma, alandaki çalışmaların sınırlı olduğu literatüre, Black Friday ve tüketim kültürü ilişkisini iki markanın kampanyalarını içerik analizini yapması ve Türkiye’de Black Friday dönemindeki satış istatistiklerini incelemesi bakımından anlamlı katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tüketim, Black Friday, Reklam, Satış, İçerik Stratejileri

Abstract
The phenomenon of consumption is increasing day by day, with the act of buying consciously or unconsciously in societies. Individuals are motivated to consume by means of the advertisements they are exposed to through the products of the culture industry. Ads, with their representations and discourses, arouse interest in the consumer and compel them to consume. Societies become a consumer society where individuals have the practices of purchasing products that they do not need. The “Black Friday” period, which coincides with the last week of November in Turkey, has become a shopping season. In this context, content analysis of the e-commerce sites Hepsiburada and Trendyol's social media shares, which had the highest number of visitors in Turkey, were analyzed. In addition, the total sales and expenditure amounts realized in Turkey during the Black Friday period were evaluated by comparing historical statistics. This study will make significant contributions to the literature, where studies in the field are limited, in terms of analyzing the content of the campaigns of the two brands on Black Friday and their relationship to consumer culture and in terms of analyzing the sales statistics of the Black Friday period in Turkey.

Keywords
Consumption, Black Friday, Advertisement, Sale, Content Strategies

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri