English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİST Gıda ve İçecek Sektöründe Nakit Akım Odaklı Finansal Performansın TOPSIS ve ARAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Ölçümü
(Comparative Measurement of Cash Flow Based Financial Performance in BIST Food and Beverage Sector with TOPSIS and ARAS Methods )

Yazar : Hasan Uygurtürk   - Eyüp Yılkan  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-3
Sayfa : 587-609


Özet
Ülke ekonomileri içinde önemli bir yere sahip olan gıda ve içecek sektörü aynı zamanda en eski sanayi kollarından biridir. Talebin süreklilik gösterdiği bu sektörde yoğun bir rekabet ortamı da söz konusudur. Böyle bir ortamda finansal yapıları sağlıklı ve güçlü işletmeler varlıklarını sürdürebileceklerdir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da gıda ve içecek sektöründe işlem gören işletmelerin nakit akım odaklı finansal performanslarının TOPSIS ve ARAS yöntemleri ile ölçümü amaçlanmıştır. 2013-2017 dönemini kapsayan çalışma sonucunda, her iki yönteme göre yapılan finansal performans ölçümlerinin farklı sonuçlar verse de genel itibariyle sıralama sonuçlarının birbirine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Gıda ve içecek Sektörü, Nakit Akım Oranları, TOPSIS Yöntemi, ARAS Yöntemi.

Abstract
The food and beverage sector, which has an important place in the country's economies, is also one of the oldest branches of industry. There is an intensely competitive environment in this sector, where demand is continuous. In such an environment, healthy and strong businesses with financial structures will be able to survive. In this study, it is aimed to measure the cash flow based financial performances of the companies traded in the food and beverage sector in Borsa Istanbul using TOPSIS and ARAS methods. As a result of the study covering the period of 2013-2017, it was determined that although the financial performance measurements made by both methods yield different results, the ranking results, in general, are quite close to each other.

Keywords
Food and Beverage Sector, Cash Flow Ratios, TOPSIS Method, ARAS Method.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri