English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Kadın Hareketleri ve Medya: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Ulusal Gazetelerde Temsili Üzerine Bir Analiz
(Women’s Movements and Media: An Analysis of the Representation of the 8th March International Women’s Day in the National Newspapers )

Yazar : Didem Deniz   - Elif Ceyda Albayrak  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-3
Sayfa : 690-709


Özet
Bu çalışma kadın mücadelesinin simgeleşmiş toplumsal hareketlerinden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Türkiye’deki ulusal gazetelerde nasıl sunulduğunu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda farklı yönelimlere sahip 3 ulusal gazetenin (Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Akit) son 5 yıl içerisindeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haberleri betimsel analiz yaklaşımı ile incelenmiştir. İnsanların örgütlenerek bir araya geldiği ve toplumda değişiklik yaratmak ya da amaçlarını dile getirmek için düşüncelerini eyleme döktüğü toplumsal hareketler, modernleşme ile birlikte toplumsal değişmenin sağlanmasında rol oynamıştır. 1960 yılında yaşanan toplumsal hareketlerdeki dönüşüm, merkezi örgütlenme şeklinden ayrılarak, merkezi olmayan yapılara dönüşmüştür. Bu evrilmenin sonucu toplanan gruplar, sorunlu yapıları, örgütleri veya durumları değiştirmek ve dönüştürmek adına eylemde bulunmuştur. Yeni toplumsal hareketlerin kimlik talebi üzerine kurulmuş olması, tüm dünyada eşit haklara sahip olmayan kadınların mücadelesini de etkisi altına almıştır. Cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve eşitsizlik gibi toplumsal cinsiyet kodlarının yarattığı sorunlara karşı ayaklanan kadınların eylemleri tüm dünyada etkili olmaktadır. Dünya kadın hareketinin en yaygın bilinen eylemlerinden biri olan 8 Mart tarihinin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili farklı görüşler olsa da hepsinin ortak noktası kadınların bu tarihin şekillenmesinde aktif rol oynadığıdır. 8 Mart’ın Türkiye’deki gazetelerde nasıl ele alındığı, basının 8 Mart’a ve kadın hareketine yüklediği anlamı göstermesi açısından oldukça önemlidir. 8-9 Mart tarihli haberlerin 5 yıl süreyle incelendiği gazetelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne bakış açısı farklılık göstermekle birlikte bazı gazetelerin hala annelik ve aile kurumu üstünden kadını değerlendirdiği, bazılarının bu günü çok az önemseyip haberleştirmediği, bazı gazetelerin ise bu günü kadın sorunları ile birlikte ele aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Kadın Hareketleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Abstract
The present study aims to analyse how the 8th of March International Women’s Day, one of the symbolized social movements of women’s struggle, is presented in national newspapers of Turkey. Within this context, the reports of three national newspapers, which have different tendencies (Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Akit) about the 8th of March International Women’s Day in the last five years, have been studied by descriptive analysis. Social movements, in which people organise and act out their thoughts to create a change in society or express their aims, have played a significant role to provide social change, along with modernisation. The transformation in the social movements of 1960 separated from central organising and turned into non-central structures. The groups which gathered as a result of this inversion aimed to change or transform problematic structures, organisations or situations. The fact that new social movements were established on demand for identity influenced the struggle of women who do not have equal rights all over the world. The acts of women who rise up against problems, which are resulted from social gender codes such as gender apartheid, violence and inequality, have been effective all over the world. Although there are different arguments about how the 8th of March, the date of one of the most commonly known women’s acts in the world, emerged, the common point is that women played an active part in the formation of this date. How the 8th of March is approached by the newspapers in Turkey is important in that it shows what meaning the national press attributes to the 8th of March and women’s movements. Although the perspectives of those newspapers towards the 8th of March International Women’s Day show differences according to the reports dated 8th-9th March in the last 5 years, it has been inferred from those analyses that some newspapers still commentate on women in terms of maternity or family whereas some ignore this date and do not make news about it. Still, some approach this date by referring to women’s problems.

Keywords
Gender, Women, Women's Movements, 8 March International Women's Day

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri