English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı: Sinop İli Örneği
(University Students’ Perception of Destination Image: The Case of Sinop )

Yazar : Nurettin Ayaz   - Recep Bakar  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-3
Sayfa : 610-626


Özet
Bu araştırmada üniversite öğrencileri perspektifinden Sinop ili destinasyon imajının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Sinop ili destinasyonuna ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 501 üniversite öğrencisinden anket tekniği ve kolayda örneklem yöntemi kapsamında veri toplanmıştır. Öğrencilerden toplanan verilerinin analizi sonucunda Sinop destinasyonu için öğrencilerin imaj algısında şehir güvenliği, tarihi ve coğrafi değer, şehir halkı, sağlık, konaklama ve temizlik imkanları, ulaşım imkanları, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ve eğlence ve alışveriş imkanları önceliğinde olmak üzere yedi boyutta ulaşılmıştır. Öğrencilerin genel olarak Sinop şehri imaj algısı ortalaması ise ??¯ =2,78 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki öğrenciler Sinop şehrini tarihi ve coğrafi değer yönünden görülmeye değer çok sakin ve güvenli bir şehir olarak görmekle birlikte şehir halkı, sağlık, konaklama ve temizlik imkanları, ulaşım imkanları, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ve eğlence ve alışveriş imkanları yönünden yeterli düzeyde bulmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Destinasyon İmajı, Üniversite Öğrencileri, Sinop.

Abstract
This study was aimed to find out the destination image of Sinop from the perspective of university students. Besides, it is aimed to reveal the positive and negative aspects of Sinop province. In this context, data were collected from 501 university students by questionnaire technique and convenience sampling method. As a result of the analysis of the data, it is determined that the destination image perception of students for Sinop consists of seven dimensions, such as city security, historical and geographical value, locals, health, accommodation and cleaning facilities, transportation facilities, culture, art, and sporting events, entertainment and shopping opportunities. The average perception of the Sinop destination image was determined as ??¯ =2.78. As a result of the study, it is seen that the students think that Sinop is a place of interest in terms of historical and geographical value. Moreover, although it was determined that students found Sinop to be a very quiet and safe city, it was considered insufficient in terms of locals, health, accommodation and cleaning facilities, transportation facilities, culture, art, and sporting events, entertainment and shopping opportunities.

Keywords
Tourism, Destination Image, University Students, Sinop.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri