English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Abstract


Üstsöylem Belirleyicilerinin Fen ve Sosyal Bilimler Alanlarındaki Akademik Yazımlarda Kullanımı
Yazarsal aktarım akademik türler içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Üstsöylem belirleyicilerinin analiz edildiği birkaç çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada Scientific Journal Ranking (SJR) adlı internet sitesinin sıralamasında yer alan 10 Scopus endeksli dergiden seçilen 100 makalenin özetindeki üstsöylem belirleyicilerinin kullanımı incelenmiştir. Bunlardan 5 dergi fen bilimleri, diğer 5 dergi ise sosyal bilimler alanına aittir. Araştırmaya konu olan 100 özetin frekans ve cümle yapısı bakımından analiz edilmesinde Sistemik Fonksiyonel Dilbilim (SFL) yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen veriler fen ve sosyal bilimler alan özetleri arasındaki benzerlik ve farkları tespit etmek amacıyla nicel ve nitel olarak analiz edilmiştir. Bulgular yazarların özetlerde kiplik belirtmek için sınırlı sayıda kip, fiil, yardımcı ifade ve yorum belirteçleri kullandıklarını göstermektedir. Bu üstsöylem belirleyicileri kiplik ve modülasyona dair farklı tür, değer ve yönelim göstermektedir. Sonuç olarak, bulgular, akademik alanlarda çalışacak yeni yazarların donanımına katkıda bulunması amacıyla Eğitim Bilimsel açıdan kullanılabilir niteliktedir.

Keywords
Akademik yazım, Üstsöylem Belirleyicileri, Kiplik, Sistemik Fonksiyonel Dilbilim


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri