English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Karabük İl’indeki Rekreasyonel Alanların Coğrafi Dağılışı
(Geographical Distribution of Recreational Areas in Karabük Province )

Yazar : Özgür Gökmen   - İbrahim Ege  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-3
Sayfa : 521-537


Özet
Karabük ili doğal kaynakları, jeomorfolojik yapısı, Yenice Ormanları, Unesco Mirası Kenti Safranbolu ilçesi, tarihi kalıntıları, müzeleri, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranları han ve hamamları ile rekreasyon etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli potansiyele sahip illerden biridir. Bu çalışmada, coğrafya ilminin dağılış ilkesi kapsamında Karabük ilindeki açık ve kapalı rekreasyon alanlarının coğrafi dağılımı ilçeler düzeyinde ele alınmıştır. Detaylı bir şekilde açıklanabilmesi amacı ile alan saha araştırması tarama modeli baz alınarak hazırlanmıştır. İlçelerin mülki sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının lokasyonları, uzaktan algılama ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) programları kullanılarak haritalar üzerine işaretlenmiştir. Yapılan arazi çalışmalarında rekreasyon alanlarınında bazı sorunlar saptanmış ve bunlara yönelik öneriler geliştirilmiştir. İlçelerdeki rekreasyon alanlarının kitle iletişim araçları, akademik yayınlar vb. çalışmalar ile tanıtılması gerekmektedir. Rekreasyon potansiyeli yüksek olan Yenice Ormanları’nın doğal dokusu tahrip edilmeden, konaklama merkezleri inşa edilmelidir. Karabük ilinin önemli rekreasyon alanı, Keltepe Kayak Merkezinde günübirlik ihtiyaçlar haricinde, konaklama hizmeti verebilecek bir tesis bulunmamaktadır. Bu sahaya inşa edilecek oteller ile rekreasyon alanının gelişmesine ivme kazandıracaktır. Ayrıca ilçelerdeki rekreasyon alanlarının istatistik verilerinin düzenli bir şekilde tutulması ileriye dönük planlamalara katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya, Dağılış, Karabük, Rekreasyon alanları

Abstract
The province of Karabük possesses natural resources, geomorphological structures, Yenice forests, the UNESCO heritage town of Safranbolu, historic ruins, museums, shopping malls, cafes and restaurants, inns and public baths, and recreation activities. In this study, the geographic distribution of outdoor and indoor recreation areas in Karabük province is covered within the scope of the principle of distribution of Geography Science. The geographical distribution of recreation areas has been covered based on districts, and a detailed field survey has been prepared so that it can be explained in detail. The locations of the recreation areas within the district's boundaries are marked on maps using remote sensing and GIS (Geographic Information Systems) Programs. Some problems related to recreation areas were identified in the field studies and suggestions were developed for them. Mass media of recreation areas in districts and academic publications should be promoted. Accommodation centers should be constructed without destroying the natural texture of Yenice forests, which have high recreational potential. Except for daily needs, there is no facility that can provide accommodation services in the ski resort of Keltepe, which is an important recreation area of Karabük Province. The hotels to be built in this area will accelerate the development of the recreation area. In addition, orderly retention of statistical data of recreation areas in districts will contribute to future planning.

Keywords
Geography, Distribution, Karabük, Recreation Areas

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri