English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türk Sinemasında Din Adamlarının Sunumu: Kemal Sunal Filmlerindeki Dini Karakterler Üzerine Bir İnceleme
Sinema, içerisinde üretildiği toplumun izlerini taşıyan kültürel bir eserdir. Sinemanın yapımcı, yönetmen, senarist gibi aktörleri, eserlerinde toplumsal olay ve olguları kendi pencerelerinden yansıtma eğiliminde olmuşlardır. Üstelik bu eğilim, genellikle toplumun o dönemdeki dini, siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarına göre şekillenmiştir. Türkiye’de de değişen koşulların topluma olan etkisinin sinemaya yansıması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda Türk sinemasında dönemsel olarak farklı şekillerde ele alınan öğelerden biri de din adamlarının sunumlarıdır. Din adamı sunumlarının, farklı zamanlarda farklı şekillerde Türk sinemasında konu olarak işlendiği görülmektedir. Türk sinemasında dönemsel olarak; dışlanmış, daraltılmış ve kabul edilmiş olmak suretiyle üç şekilde ele alındığı bilgisinden hareketle, çalışma kapsamında incelenen Kemal Sunal filmlerinin ‘daraltılmış din adamı tiplemesi’ ekseninde sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da din adamlarının Kemal Sunal filmleri çerçevesinde ele alınarak, içerisinde din adamları bulunan ve şeairler barından filmler incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve nicel araştırma yöntemlerinden olan içerik çözümlemesiyle, din adamlarının Kemal Sunal’ın filmlerinde nasıl sunulduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kemal Sunal, din adamı, dini karakter, çözümleme

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri