English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türk Sinemasında Din Adamlarının Sunumu: Kemal Sunal Filmlerindeki Dini Karakterler Üzerine Bir İnceleme
(Presentation of the Clergy in Turkish Cinema: A Review of Religious Characters in Kemal Sunal Films )

Yazar : Mustafa İnce   - Mesut Yılmaz  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-3
Sayfa : 726-741


Özet
Sinema, içerisinde üretildiği toplumun izlerini taşıyan kültürel bir eserdir. Sinemanın yapımcı, yönetmen, senarist gibi aktörleri, eserlerinde toplumsal olay ve olguları kendi pencerelerinden yansıtma eğiliminde olmuşlardır. Üstelik bu eğilim, genellikle toplumun o dönemdeki dini, siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarına göre şekillenmiştir. Türkiye’de de değişen koşulların topluma olan etkisinin sinemaya yansıması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda Türk sinemasında dönemsel olarak farklı şekillerde ele alınan öğelerden biri de din adamlarının sunumlarıdır. Din adamı sunumlarının, farklı zamanlarda farklı şekillerde Türk sinemasında konu olarak işlendiği görülmektedir. Türk sinemasında dönemsel olarak; dışlanmış, daraltılmış ve kabul edilmiş olmak suretiyle üç şekilde ele alındığı bilgisinden hareketle, çalışma kapsamında incelenen Kemal Sunal filmlerinin ‘daraltılmış din adamı tiplemesi’ ekseninde sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da din adamlarının Kemal Sunal filmleri çerçevesinde ele alınarak, içerisinde din adamları bulunan ve şeairler barından filmler incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve nicel araştırma yöntemlerinden olan içerik çözümlemesiyle, din adamlarının Kemal Sunal’ın filmlerinde nasıl sunulduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kemal Sunal, din adamı, dini karakter, çözümleme

Abstract
Cinema is a cultural work that carries marks of the society in which it is produced. Actors of the cinema, such as producer, director and screenwriter, tend to reflect social events and facts through their windows in their works. Moreover, this trend is shaped by the religious, political, economic and social conditions of the society at that time. Cinematic reflection on the changing conditions in Turkey is also inevitable. In this context, one of the items handled in different ways in Turkish cinema is the presentation of the clergy. It is seen that cleric presentations are handled as a subject in Turkish cinema in different ways at different times. Based on the knowledge that it has been handled in three ways—excluded, narrowed and accepted—it is understood that Kemal Sunal films, examined within the scope of the study, are presented on the axis of a 'narrowed cleric characterization.’ In this study, by examining the clergymen within the framework of Kemal Sunal films, films from religious poets and clerics were examined. The study aims to show how clerics are presented in Sunal's films by analyzing documents from qualitative research methods and content analysis from quantitative research methods.

Keywords
Kemal Sunal, clergy, film analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri