English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

5-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArzu Özyürek - Nida Kılınç  
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğrenme Merkezlerinin Çocukların Serbest Oyun Davranışları Üzerine Etkisi Ss, 125-138
The Effect of Learning Centers on the Children’s Leisure Time Activity Behaviors at Pre-School Institutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Say  
İktidar İlişkilerine İndirgenmiş Babalık İmajı ve Postyapısalcı Otorite Analizinin Çelişkileri Ss, 139-151
The Image of Fatherhood Reduced Power Relations and Contradictions of Poststructuralist Analysis of the Authority
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül Ulutaş Avcu - Zekeriya Çalışkan  
Ev Merkezli Anne-Bebek Eğitim Programının 10-12 Aylık Bebeklerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi Ss, 152-163
Examining the Effect of the Home Based Mother-Infant Education Program in the Development of 10 - 12 Month Old Infant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi Cevher  
Üniversitelerde Kariyer Planlama Faaliyetleri Ekseninde Kariyer Merkezlerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 164-177
A Study on Career Planning Centers at Universities in Terms of Career Planning Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melik Onur Güzel - İbrahim Giritlioğlu - Atınç Olcay  
Kırsal Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları Ss, 178-188
Green Marketing Practices at Accommodation Enterprises in Rural Areas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Türkmen - Yasin Dönmez  
Korunan Alanların Turizme Açılmasına İlişkin Yerel Halkın Görüşleri (Yenice Örneği) Ss, 189-204
Resıdents’ Perceptıon Relatıng To Openıng Of Protected Area To Tourısm( The Case Of Yenice)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Doğan Südaş - Serap Çabuk  
Giyim Alışverişi Oryantasyonları: Adana İlindeki Kadın Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma Ss, 205-214
Shopping Orientations for Apparel: A Research on Female Consumers in Adana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Engin Akkaş  
ABD Doları ve AVRO Döviz Kurlarının Nümerik Desen Analizi Ss, 215-226
Numerical Pattern Analysis of USD and EURO Exchange Rates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Beşel  
2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçlarının İl Bazlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Analizi Ss, 227-236
Economic, Social and Political Analysis of Life Satisfaction Research Results by Provinces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Onar Çambay  
Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme Ss, 237-247
New Media as a Tool of Socialization: A Theoretical Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Korkmaz - İbrahim Giritlioğlu - Cevdet Avcıkurt  
Havayolları İç Hatlarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Satın Alma Davranışına Etkisi Ss, 248-265
The Effect of Perceived Service Quality, Customer Satisfaction and Repeat Purchase Behavior in Domestic Airlines
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit Kurtuluş - Şahin Sezgin - Aysu Cebeci  
Beşlik ve Yüzlük Not Sistemlerinde Başarı Notları Ağırlıklı Ortalamalarının Örnekleme Metodları ile İstatistiksel Analizi Ss, 266-268
The Analysis of Weighted Mean Success Scores of Students in Five and Hundred Grading Systems Using Sample Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Kurşunluoğlu Yarımoğlu - Neslihan Paker  
Özel İlkokulların İnternet Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi Ss, 269-284
Examining the Web Sites of Private Elemantary Schools via Content Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar Samsa - Levent Gelibolu  
İlişkisel Pazarlamanın İlişki Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Kars İli Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma Ss, 285-299
The Effects of Relationship Marketing on Relationship Quality: A Study on the Mobile Telephone Users in City of Kars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzullah Şahin - Tuğba Ortaargun  
Kanıta Dayalı Araştırma: Erken Çocukluk Dönemindeki Zihinsel Alanda Üstün Yetenekli Çocuklara Eğitsel Müdahaleler Üzerine Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi Ss, 300-322
Searching for Evidence- Based Practice: A Review of the Research on Educational Interventions for Intellectually Gifted Children in the Early Childhood Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri