English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme
(New Media as a Tool of Socialization: A Theoretical Review )

Yazar : Sinem Onar Çambay    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5-2
Sayfa : 237-247


Özet
Günümüzde iletişim alanında yaşanan ve tüm dünyayı saran teknolojik gelişmeler, medya alanında yeni bir oluşuma sahne olmuş bulunmaktadır. Söz konusu oluşum, internet, sosyal ağlar, bloglar ve sosyal medya gibi yeni araçların yeni medya ortamları olarak çağımıza damga vurmasına yol açmış bununla birlikte önemli toplumsal değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Sosyal ilişki kurma biçimlerini ve ilişki niteliklerini ciddi bir dönüşüme uğratan yeni medya olgusunun toplumsal yapıyı önemli bir biçimde yeniden şekillendirdiği ve bu yapı içerisinde farklı toplumsallaşma biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açtığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda günümüzde tüm dünyayı kuşatan yeni medya ortamları ile toplumların giderek bir ağ toplumuna benzediği ve söz konusu ağlarla oluşan ilişki kurma pratiklerinin yeni toplumsallaşma biçimleri oluşturduğu gözlenmektedir. Toplumsal olarak kimliğin inşasını sağlayan bir kavram olarak öne çıkan yeni medya, sahip olduğu çeşitlilik, modernlik gibi donanımlarla bireylere, daha zengin ve araştırılabilir bir içerik sağlamakta bu nedenle de önemli bir toplumsallaşma aracı olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus gündelik yaşantımızın her alanına nüfuz etmiş bulunan yeni medya ortamlarının önemli ve yeni bir kamusal alan yarattığıdır.

Anahtar Kelimeler
Medya, Yeni Medya, Toplumsallaşma, Toplumsallaşma Araçları.

Abstract
Technological developments affecting the whole world in communication area, have created a new formation in the media. This formation caused new communication tools called inthernet, social networks, bloggs and social media to affect to era. At the same time, important social changes and transformations have occurred. New media transformed the ways social interaction and relationship attributes, significantly reshape to social structure. It has led to the emergence of different forms of socialization. In this context, communities has become an increasingly network society thanks to new media environment. Also these socialization paths have created new ways of socializing forms. New media which is provided the identity formation has equipments, such as diversity and modernity. These provides richer and searchable contents for persons. Therefore, new media draws attention as an important socialization tool. Finally, the most important thing to be expressed that new media environments fully penetrating our daily lives has created a new public space.

Keywords
Media, New Media, Socialization, Tools of socialization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri