English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Korunan Alanların Turizme Açılmasına İlişkin Yerel Halkın Görüşleri (Yenice Örneği)
(Resıdents’ Perceptıon Relatıng To Openıng Of Protected Area To Tourısm( The Case Of Yenice) )

Yazar : Fatih Türkmen   - Yasin Dönmez  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5-2
Sayfa : 189-204


Özet
Turizmin tarihsel gelişimi incelendiğinde, turistlerin destinasyon seçimi kadar, yerel halkın turizme bakış açısı da önemli konulardan birisi olmuştur. Özellikle kültür turizmine olan ilginin artmasıyla, korunan alanlarda sürdürülebilir turizm anlayışının geliştiği bilinmektedir. Dolayısıyla koruma altına alınmış bir alanı, ekonomik açıdan gelişime açık bir turizm ürünü olarak tanıtırken, yerel halkın da desteğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Bunu yaparken hem koruma altındaki çevreyi korumak hem de yerel halkının ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış olmak, bu alanların dengesini bozmadan gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bir bölgenin sahip olduğu turistik değerlerin potansiyeli ne kadar yüksek olursa olsun, bölge halkının desteği ve izni olmadan turizmin geliştirilmesi çok zordur. Bu amaçla çalışmada, korunan bir alan olarak Yenice'nin turizme yönelik gelişiminde yerel halkın turizme bakış açısı ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkenlere göre değerlendirilmiştir. Anket yöntemiyle 698 örneklem üzerinden elde edilen veriler parametrik olmayan Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde katılımcıların; cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, eğitim durumlarına, ilçedeki yaşam sürelerine, gelirlerine ve mesleklerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Korunan Alanlarda Turizm, Yerli Halkın Turizm Algısı, Yenice.

Abstract
When the historical development of tourism is analyzed, it can be seen that local people’s perceptions has been one of the curicial issues as the choice of destination for tourists. Especially by the increased interest in cultural tourism, sustainable tourismconcept in protected areas has increased. While promoting a protected area as a tourism product which is open for improvement in economic aspect, the local people’s support should not be ignored. In doing so, both preserving the protected area and meeting the needs of local people and visitors are important for the development of the area without degredation. No matter how high the potential of touristic attractions in the area, development of tourism without support of the local people is very difficult. For this purpose, in development of tourism in Yenice, a protected area, perceptions of local people towards tourism are analyzed in the context of economic, socio-cultural, and environmental impacts. Data obtained from 698 residents using a questionnaire form are analyzed using nonparametric Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H test. Results show that there are significant differences between the gender, marital status, age, education status, length of residency, income, profession and the tourism impacts.

Keywords
Residents’ Perception towards Opening the Protected Areas to Tourism (The Case of Yenice)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri